Wat is pensioen?

Soorten pensioen

Meer dan alleen pensioen voor u

Wij regelen meer dan alleen pensioen voor u als u straks stopt met werken. We regelen ook pensioen voor uw (ex-)partner(s) en kinderen. Wat wij voor u en uw eventuele nabestaanden regelen, staat hieronder in het schema. U en uw eventuele nabestaanden hebben niet automatisch recht op alle opties. Dit hangt af van wat in het pensioenreglement van het fonds is vastgelegd. 

Voor u

Voor uw (ex-)partner(s)

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen