Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de Pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? U kunt kiezen op twee manieren waarop u deze keuzes kunt maken. U kunt direct keuzes maken en de gevolgen bekijken of u maakt gebruik van de keuzehulp. Dan krijgt u stap voor stap de keuzes uitgelegd.

 • Wie kan de Pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
   Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT verzendt het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar. Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan een bruto/netto berekening voor u maken. Vraag de berekening schriftelijk aan.

  Wilt u dit eerder weten? Log in op deze website in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers . Hebt u ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar en wilt u het totale plaatje zien? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen en AOW-pensioen van de overheid in bruto én netto bedragen. 

   

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee-of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Bekijk alle vragen

De pensioenregeling

 • Wat is vastgelegd in de pensioenregeling van Bpf MITT?

  Pensioenleeftijd op 68 jaar

  De pensioenleeftijd gaat per 1-1-2018 van 67 naar 68 jaar. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent. De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van de pensioenregeling. Dat doet u in overleg met uw werkgever.

  1. Pensioenopbouw

  Ons fonds stelt elk jaar het opbouwpercentage vast. Bij het vaststellen wordt altijd rekening gehouden met nieuwe wettelijke eisen. De overheid stelt grenzen aan hoeveel een werknemer jaarlijks maximaal op mag bouwen aan pensioen. Bouwt u meer pensioen op? Dan is dat door belastingregels heel erg duur en dus niet interessant. De actuele percentages vindt u hier.

  Ook het maximum bruto jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt, stelt het bestuur jaarlijks vast. Bij een salaris boven het maximum (bij een fulltime dienstverband) bouwt u geen pensioen meer op. Het actuele bedrag vindt u hier. Behoort u tot de doelgroep met een bruto jaarsalaris boven dit maximum? Dan is uw werkgever verplicht u voor het hogere deel elders een verzekering voor nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidige niveau van het maximum pensioengevend salaris aan te bieden.

  2. Premie 

  De totale pensioenpremie is vastgesteld op een percentage van de pensioengrondslag. U betaalt hiervan een deel. Klik hier voor het actuele percentage. De werkgever betaalt 2/3 van de pensioenpremie en de werknemer betaalt nog steeds 1/3 van de pensioenpremie. Hoeveel uw bijdrage is, kunt u zien op uw salarisstrook.

  3. Pensioen op middelloon basis

  Uw pensioen wordt berekend over het salaris dat u gemiddeld per jaar verdient tijdens uw loopbaan (= middelloonregeling).

  4. Franchise

  De hoogte van de franchise (het deel waar u geen pensioen over opbouwt omdat de AOW daar straks voor in de plaats moet komen) wordt jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor het actuele bedrag.

 • Wat is gebeurd met de aanspraken uit de oude pensioenregeling?

  De op 31-12-2017 opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken van actieven en slapers (mensen die wel pensioen in de sector hebben opgebouwd maar er nu niet actief in zijn) zijn actuarieel neutraal omgerekend (geconverteerd) naar ouderdomspensioenaanspraken met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

 • Mag ik pas met pensioen als ik 68 ben?

  De pensioenrichtdatum van de huidige regeling is 68 jaar. Dat betekent dat uw pensioenoverzichten voortaan gebaseerd zijn op deze datum. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent.
  De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van onze regeling.
  U kunt er ook voor kiezen om stapsgewijs met pensioen te gaan. Dit heet deeltijdpensioen in onze regeling. Overleg over deeltijdpensioen wel tijdig met uw werkgever.
  Wilt u eerder met pensioen? Kijk dan hier voor alle keuzemogelijkheden.
  U krijgt in elk geval 6 maanden voor uw AOW-datum van ons een brief over de ingangsdatum van uw pensioen.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

 • Wanneer sluit Bpf MITT een onderneming aan?

  Bpf MITT sluit een onderneming aan die werkzaam is in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Het kan zijn dat uw onderneming niet bekend is bij Bpf MITT, maar mogelijk wel aangesloten zou moeten zijn. Om dat te kunnen beoordelen, stuurt u een bericht waarin u aangeeft wat de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming zijn. Ook stuurt u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. U hoort dan of uw onderneming aangesloten moet worden. Het bericht kunt u sturen naar:

  E-mail
  werkgeversregistratie@azl.eu

  Post
  Bpf MITT
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

  Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088 - 116 24 25 of per e-mail (werkgeversregistratie@azl.eu).

  Bpf MITT onderzoekt ook zelf of een onderneming onder de verplichtstelling valt aan de hand van een vragenformulier
  Mochten alle aangeleverde en beschikbare gegevens en bronnen (w.o. vragenformulier, KvK, website) onvoldoende blijken om een gedegen besluit te nemen of de onderneming verplicht moet aansluiten bij Bpf MITT, neemt Bpf MITT opnieuw contact op. 

 • Wanneer kan ik voor mijn onderneming vrijstelling van verplichte deelneming krijgen?

  Het kan zijn dat u vrijstelling van de verplichte aansluiting en deelname kunt krijgen. Dit houdt in dat:

  • uw werknemers niet hoeven deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf MITT; en
  • u als werkgever voor hen geen pensioenpremies hoeft te betalen aan Bpf MITT.

  Bpf MITT verleent u die vrijstelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de precieze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Zolang er geen beslissing is over vrijstelling, betaalt u gewoon premie. Hieronder een kort overzicht van de gronden waarop u vrijstelling kunt krijgen:

  • een bestaande pensioenvoorziening;
  • concernvorming;
  • een eigen CAO;
  • onvoldoende beleggingsresultaat;
  • om andere redenen.

  De gronden voor vrijstelling zijn gebaseerd op de wet en opgenomen in bijlage A van het uitvoeringsreglement. U vindt dit reglement op de Documentenpagina.

  Vraagt u vrijstelling aan op grond van een bestaande pensioenvoorziening of om andere redenen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat de eigen pensioenvoorziening actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van Bpf MITT. De actuaris van uw pensioenuitvoerder (of verzekeraar) moet dit aantonen.

 • Kan ik mijn onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT?

  Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij Bpf MITT? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT. Zo profiteert u alsnog van de zekerheid die een pensioenfonds biedt. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • de loonontwikkeling van uw werknemers is ten minste gelijk aan die van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  • uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij Bpf MITT.
  • direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij Bpf MITT.

  Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT? Stuur dan een bericht naar Bpf MITT met daarin een verzoek tot vrijwillige aansluiting.

  In dat bericht is het uiteraard van belang om aan te geven aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

  Het is mogelijk dat u van Bpf MITT nog een vragenformulier ontvangt.

Bekijk alle vragen

Werkgeversportal

Mijn pensioencijfers

Bekijk alle vragen

Verlaging pensioenen

 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn jarenlang andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet. Ons fonds heeft een herstelplan. Daarover leest u meer op deze website.

 • Gaan de pensioenen omlaag in 2020?

  Nee, ons fonds hoeft de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Een verlaging op een later tijdstip kunnen we helaas niet uitsluiten. Meer informatie

 • Wat merkt u van een verlaging?

  In 2020 hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Als dit in de toekomst wel voorkomt dan merkt u dat als volgt:

  Werknemer

  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht en in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen met een percentage omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer

  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Zij merken nu in hun portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat zij na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan, gaat omlaag. Straks als zij met pensioen gaan, merken ze het wel in hun portemonnee. Dan ontvangen zij minder pensioen.

  Pensioengerechtigde

  Bent u met pensioen of nabestaande van iemand die bij het fonds pensioen had? Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van €100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand €1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.