Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de Pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? U kunt kiezen op twee manieren waarop u deze keuzes kunt maken. U kunt direct keuzes maken en de gevolgen bekijken of u maakt gebruik van de keuzehulp. Dan krijgt u stap voor stap de keuzes uitgelegd.

 • Wie kan de Pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. Ook kunt u de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. Ook kunt u de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
   Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT verzendt het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar. Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. 
Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel


  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Bekijk alle vragen

De pensioenregeling

 • Wat is vastgelegd in de pensioenregeling van Bpf MITT?

  Pensioenleeftijd op 68 jaar

  De pensioenleeftijd gaat per 1-1-2018 van 67 naar 68 jaar. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent. De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van de pensioenregeling. Dat doet u in overleg met uw werkgever.

  1. Pensioenopbouw

  Ons fonds stelt elk jaar het opbouwpercentage vast. Bij het vaststellen wordt altijd rekening gehouden met nieuwe wettelijke eisen. De overheid stelt grenzen aan hoeveel een werknemer jaarlijks maximaal op mag bouwen aan pensioen. Bouwt u meer pensioen op? Dan is dat door belastingregels heel erg duur en dus niet interessant. De actuele percentages vindt u hier.

  Ook het maximum bruto jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt, stelt het bestuur jaarlijks vast. Bij een salaris boven het maximum (bij een fulltime dienstverband) bouwt u geen pensioen meer op. Het actuele bedrag vindt u hier. Behoort u tot de doelgroep met een bruto jaarsalaris boven dit maximum? Dan is uw werkgever verplicht u voor het hogere deel elders een verzekering voor nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidige niveau van het maximum pensioengevend salaris aan te bieden.

  2. Premie 

  De totale pensioenpremie is vastgesteld op een percentage van de pensioengrondslag. U betaalt hiervan een deel. Klik hier voor het actuele percentage. De werkgever betaalt 2/3 van de pensioenpremie en de werknemer betaalt nog steeds 1/3 van de pensioenpremie. Hoeveel uw bijdrage is, kunt u zien op uw salarisstrook.

  3. Pensioen op middelloon basis

  Uw pensioen wordt berekend over het salaris dat u gemiddeld per jaar verdient tijdens uw loopbaan (= middelloonregeling).

  4. Franchise

  De hoogte van de franchise (het deel waar u geen pensioen over opbouwt omdat de AOW daar straks voor in de plaats moet komen) wordt jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor het actuele bedrag.

 • Wat is gebeurd met de aanspraken uit de oude pensioenregeling?

  De op 31-12-2017 opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken van actieven en slapers (mensen die wel pensioen in de sector hebben opgebouwd maar er nu niet actief in zijn) zijn actuarieel neutraal omgerekend (geconverteerd) naar ouderdomspensioenaanspraken met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

 • Mag ik pas met pensioen als ik 68 ben?

  De pensioenrichtdatum van de huidige regeling is 68 jaar. Dat betekent dat uw pensioenoverzichten voortaan gebaseerd zijn op deze datum. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent.
  De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van onze regeling.
  U kunt er ook voor kiezen om stapsgewijs met pensioen te gaan. Dit heet deeltijdpensioen in onze regeling. Overleg over deeltijdpensioen wel tijdig met uw werkgever.
  Wilt u eerder met pensioen? Kijk dan hier voor alle keuzemogelijkheden.
  U krijgt in elk geval 6 maanden voor uw AOW-datum van ons een brief over de ingangsdatum van uw pensioen.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

 • Wanneer sluit Bpf MITT een onderneming aan?

  Bpf MITT sluit een onderneming aan die werkzaam is in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Het kan zijn dat uw onderneming niet bekend is bij Bpf MITT, maar mogelijk wel aangesloten zou moeten zijn. Om dat te kunnen beoordelen, stuurt u een brief waarin u aangeeft wat de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming zijn. Ook stuurt u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. U hoort dan of uw onderneming aangesloten moet worden. De brief kunt u sturen naar:

  Bpf MITT
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

  Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088 - 116 24 25 of per e-mail (werkgeversregistratie@azl.eu).

  Bpf MITT onderzoekt ook zelf of een onderneming onder de verplichtstelling valt aan de hand van een vragenformulier
  Mochten alle aangeleverde en beschikbare gegevens en bronnen (w.o. vragenformulier, KvK, website) onvoldoende blijken om een gedegen besluit te nemen of de onderneming verplicht moet aansluiten bij Bpf MITT, neemt Bpf MITT opnieuw contact op. 

 • Wanneer kan ik voor mijn onderneming vrijstelling van verplichte deelneming krijgen?

  Het kan zijn dat u vrijstelling van de verplichte aansluiting en deelname kunt krijgen. Dit houdt in dat:

  • uw werknemers niet hoeven deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf MITT; en
  • u als werkgever voor hen geen pensioenpremies hoeft te betalen aan Bpf MITT.

  Bpf MITT verleent u die vrijstelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de precieze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Zolang er geen beslissing is over vrijstelling, betaalt u gewoon premie. Hieronder een kort overzicht van de gronden waarop u vrijstelling kunt krijgen:

  • een bestaande pensioenvoorziening;
  • concernvorming;
  • een eigen CAO;
  • onvoldoende beleggingsresultaat;
  • om andere redenen.

  De gronden voor vrijstelling zijn gebaseerd op de wet en opgenomen in bijlage A van het uitvoeringsreglement. U vindt dit reglement op de Documentenpagina.

  Vraagt u vrijstelling aan op grond van een bestaande pensioenvoorziening of om andere redenen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat de eigen pensioenvoorziening actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van Bpf MITT. De actuaris van uw pensioenuitvoerder (of verzekeraar) moet dit aantonen.

 • Kan ik mijn onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT?

  Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij Bpf MITT? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT. Zo profiteert u alsnog van de zekerheid die een pensioenfonds biedt. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • de loonontwikkeling van uw werknemers is ten minste gelijk aan die van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  • uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij Bpf MITT.
  • direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij Bpf MITT.

  Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT? Schrijft u dan een brief naar Bpf MITT met daarin een verzoek tot vrijwillige aansluiting.

  In die brief is het uiteraard van belang om aan te geven aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

  Het is mogelijk dat u van Bpf MITT nog een vragenformulier ontvangt.

Bekijk alle vragen

Werkgeversportal

Mijn pensioencijfers

Bekijk alle vragen

Bpf TV is nu bij Bpf MITT

 • Waarom gaat Bpf TV over naar Bpf MITT?

  Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging (TV) is een klein pensioenfonds. Dat maakt het moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid. Die regels kosten ons pensioenfonds veel geld, waardoor minder overblijft voor uw pensioen.

  Bpf MITT is het Bedrijfstakpensioenfonds Mode Interieur Tapijt en Textielindustrie. Dit pensioenfonds komt ook uit onze sector. Bpf MITT is veel groter. Het kan ook beter voldoen aan alle regels. Dat geeft meer zekerheid voor de toekomst. Ook in de toekomst willen we u een goed pensioen geven. Daarom willen we bij een groot pensioenfonds horen.  

 • Wat betekent het voor u?

  Het pensioen dat u hebt opgebouwd blijft van u. Wel krijgt u een nieuwe pensioenregeling. In de oude regeling was het bijna niet mogelijk dat uw pensioen achteruit ging, maar ook een verhoging zat er niet of nauwelijks in. Dat vonden het pensioenfondsbestuur en de sociale partners niet gewenst. In die nieuwe regeling kunnen we iets gemakkelijker uw pensioen verhogen. Er wordt iets meer risico genomen (en uw pensioen kan dus worden verlaagd). Daar staat tegenover dat de kans op indexatie (het verhogen van uw pensioen) groter is bij uw nieuwe pensioenregeling van Bpf MITT dan bij uw oude regeling van Bpf TV. 

  Een rekenvoorbeeld

  De pensioenopbouw is bij Bpf MITT goedkoper dan bij Bpf TV, omdat Bpf MITT gunstigere tarieven heeft. Daardoor kunnen we voor u per euro premie meer pensioen opbouwen.

  Laten we een voorbeeld nemen. Jan verdient € 25.000 euro per jaar. Wat zou het betekenen in de oude regeling bij Bpf TV? En wat betekent dit voor zijn pensioen in de nieuwe regeling bij Bpf MITT? 

  Zo bouwt u pensioen op

  U bouwt elk jaar pensioen op over uw salaris in dat jaar. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op:

  Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. In 2015 is de franchise bij TV € 13.337,-. Over het salaris dat overblijft - dat noemen we de pensioengrondslag (€ 25.000 – € 13.337 = € 11.663) - bouwt u elk jaar een stukje ouderdomspensioen op. In 2016 zou dit opbouwpercentage bij TV 1,3% zijn geweest. 1,3% van € 11.663 = € 152.

  Bij MITT is het opbouwpercentage 1,6%. Maar MITT rekent met een andere franchise € 14.732. Dan wordt de rekensom € 25.000  - € 14.732 = € 10.268 x 1,6% = € 164. De jaarlijkse pensioenaangroei is dus groter bij MITT.

  Ook is er verschil in de premie die u moet betalen. Opnieuw het rekenvoorbeeld bij een salaris van € 25.000. Bij TV is de premie éénderde van 24,4% van de pensioengrondslag. Dat is € 948. (24,4% x € 11.663 / 3). Bij MITT isde premie maximaal éénderde van 24% van de pensioengrondslag van MITT. Dat is € 821 (24% x € 10.268 / 3).

  Als u overlijdt, krijgt uw partner bij Bpf MITT een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. 

  Overlijdt u wanneer u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner ook een pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot die AOW-leeftijd waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen. Dit is 30% van het ouderdomspensioen dat u bij ons tot uw pensioendatum zou opbouwen. Deze regeling heeft Bpf TV niet.

  Kortom

  U krijgt bij Bpf MITT een hogere pensioenopbouw, een uitgebreidere dekking en u betaalt een lagere premie dan bij uw oude regeling bij Bpf TV.

  Voor hogere salarissen kan de werknemerspremie bij Bpf MITT wat hoger uitvallen dan bij Bpf TV. Maar daar staat tegenover dat de pensioenopbouw bij Bpf MITT dan ook extra toeneemt ten opzichte van de opbouw bij Bpf TV.

 • Wijzigt uw opgebouwde pensioen?

  Nee, het opgebouwde pensioen blijft in principe ongewijzigd. Wel wordt de ingangsleeftijd aangepast van 65 jaar naar 67 jaar. U krijgt daarvoor extra pensioen. Dit is ongeveer 12,5% van uw opgebouwde pensioen. Voor deelnemers met een nog niet ingegaan tijdelijk ouderdomspensioen wordt het tijdelijk ouderdomspensioen ook omgezet in (levenslang) ouderdomspensioen vanaf 67 jaar.