Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijn Pensioenplan

 • Wat is Mijn Pensioenplan?

  Mijn Pensioenplan bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? Met Mijn pensioenplan kunt u direct de gevolgen bekijken van deze keuzes in een Pensioenplan. Probeer gerust een paar verschillende pensioenplannen te maken en met elkaar te vergelijken. Wilt u uw keuze definitief doorgeven? Dat kan vanaf 6 maanden voor uw pensionering door uw definitieve pensioenplan te bevestigen.

 • Wie kan Mijn Pensioenplan raadplegen?

  Iedereen met een pensioen van ons fonds dat nog niet is ingegaan. Bent u een nieuwe deelnemer, duurt het even voordat er genoeg gegevens beschikbaar zijn om gebruik te maken van Mijn Pensioenplan.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD. Vervolgens vindt u Mijn Pensioenplan in het menu.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
   Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT verzendt het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar. Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan een bruto/netto berekening voor u maken. Vraag de berekening schriftelijk aan.

  Wilt u dit eerder weten? Log in op deze website in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers . Hebt u ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar en wilt u het totale plaatje zien? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen en AOW-pensioen van de overheid in bruto én netto bedragen. 

   

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Vanaf 2020 staan er drie bedragen op uw UPO (bruto per jaar)

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het langere tijd economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien langere tijd slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook drie bedragen, één voor ieder scenario. Dit zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen, inclusief AOW, bij elkaar opgeteld.

  Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die 2000 toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die toekomsten komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Op basis van de berekeningen is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

  Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u exact dat bedrag krijgt is heel klein.

  De drie bedragen worden getoond zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen bij elkaar opgeteld.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee-of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Bekijk alle vragen

De pensioenregeling

 • Wat is vastgelegd in de pensioenregeling van Bpf MITT?

  Pensioenleeftijd op 68 jaar

  De pensioenleeftijd gaat per 1-1-2018 van 67 naar 68 jaar. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent. De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van de pensioenregeling. Dat doet u in overleg met uw werkgever.

  1. Pensioenopbouw

  Ons fonds stelt elk jaar het opbouwpercentage vast. Bij het vaststellen wordt altijd rekening gehouden met nieuwe wettelijke eisen. De overheid stelt grenzen aan hoeveel een werknemer jaarlijks maximaal op mag bouwen aan pensioen. Bouwt u meer pensioen op? Dan is dat door belastingregels heel erg duur en dus niet interessant. De actuele percentages vindt u hier.

  Ook het maximum bruto jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt, stelt het bestuur jaarlijks vast. Bij een salaris boven het maximum (bij een fulltime dienstverband) bouwt u geen pensioen meer op. Het actuele bedrag vindt u hier. Behoort u tot de doelgroep met een bruto jaarsalaris boven dit maximum? Dan is uw werkgever verplicht u voor het hogere deel elders een verzekering voor nabestaandenpensioen tot ten hoogste het huidige niveau van het maximum pensioengevend salaris aan te bieden.

  2. Premie 

  De totale pensioenpremie is vastgesteld op een percentage van de pensioengrondslag. U betaalt hiervan een deel. Klik hier voor het actuele percentage. De werkgever betaalt 2/3 van de pensioenpremie en de werknemer betaalt nog steeds 1/3 van de pensioenpremie. Hoeveel uw bijdrage is, kunt u zien op uw salarisstrook.

  3. Pensioen op middelloon basis

  Uw pensioen wordt berekend over het salaris dat u gemiddeld per jaar verdient tijdens uw loopbaan (= middelloonregeling).

  4. Franchise

  De hoogte van de franchise (het deel waar u geen pensioen over opbouwt omdat de AOW daar straks voor in de plaats moet komen) wordt jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor het actuele bedrag.

 • Wat is gebeurd met de aanspraken uit de oude pensioenregeling?

  De op 31-12-2017 opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken van actieven en slapers (mensen die wel pensioen in de sector hebben opgebouwd maar er nu niet actief in zijn) zijn actuarieel neutraal omgerekend (geconverteerd) naar ouderdomspensioenaanspraken met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

 • Mag ik pas met pensioen als ik 68 ben?

  De pensioenrichtdatum van de huidige regeling is 68 jaar. Dat betekent dat uw pensioenoverzichten voortaan gebaseerd zijn op deze datum. Dit betekent echter niet dat u moet doorwerken tot u 68 jaar bent.
  De datum waarop u uw pensioenuitkering van ons fonds laat ingaan (= uw pensioendatum) bepaalt u zelf binnen de kaders van onze regeling.
  U kunt er ook voor kiezen om stapsgewijs met pensioen te gaan. Dit heet deeltijdpensioen in onze regeling. Overleg over deeltijdpensioen wel tijdig met uw werkgever.
  Wilt u eerder met pensioen? Kijk dan hier voor alle keuzemogelijkheden.
  U krijgt in elk geval 6 maanden voor uw AOW-datum van ons een brief over de ingangsdatum van uw pensioen.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

 • Wanneer sluit Bpf MITT een onderneming aan?

  Bpf MITT sluit een onderneming aan die werkzaam is in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Het kan zijn dat uw onderneming niet bekend is bij Bpf MITT, maar mogelijk wel aangesloten zou moeten zijn. Om dat te kunnen beoordelen, stuurt u een bericht waarin u aangeeft wat de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming zijn. Ook stuurt u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. U hoort dan of uw onderneming aangesloten moet worden. Het bericht kunt u sturen naar:

  E-mail
  werkgeversregistratie@azl.eu

  Post
  Bpf MITT
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

  Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088 - 116 24 25 of per e-mail (werkgeversregistratie@azl.eu).

  Bpf MITT onderzoekt ook zelf of een onderneming onder de verplichtstelling valt aan de hand van een vragenformulier
  Mochten alle aangeleverde en beschikbare gegevens en bronnen (w.o. vragenformulier, KvK, website) onvoldoende blijken om een gedegen besluit te nemen of de onderneming verplicht moet aansluiten bij Bpf MITT, neemt Bpf MITT opnieuw contact op. 

 • Wanneer kan ik voor mijn onderneming vrijstelling van verplichte deelneming krijgen?

  Het kan zijn dat u vrijstelling van de verplichte aansluiting en deelname kunt krijgen. Dit houdt in dat:

  • uw werknemers niet hoeven deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf MITT; en
  • u als werkgever voor hen geen pensioenpremies hoeft te betalen aan Bpf MITT.

  Bpf MITT verleent u die vrijstelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de precieze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Zolang er geen beslissing is over vrijstelling, betaalt u gewoon premie. Hieronder een kort overzicht van de gronden waarop u vrijstelling kunt krijgen:

  • een bestaande pensioenvoorziening;
  • concernvorming;
  • een eigen CAO;
  • onvoldoende beleggingsresultaat;
  • om andere redenen.

  De gronden voor vrijstelling zijn gebaseerd op de wet en opgenomen in bijlage A van het uitvoeringsreglement. U vindt dit reglement op de Documentenpagina.

  Vraagt u vrijstelling aan op grond van een bestaande pensioenvoorziening of om andere redenen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat de eigen pensioenvoorziening actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van Bpf MITT. De actuaris van uw pensioenuitvoerder (of verzekeraar) moet dit aantonen.

 • Kan ik mijn onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT?

  Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij Bpf MITT? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT. Zo profiteert u alsnog van de zekerheid die een pensioenfonds biedt. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • de loonontwikkeling van uw werknemers is ten minste gelijk aan die van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  • uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij Bpf MITT.
  • direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij Bpf MITT.

  Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT? Stuur dan een bericht naar Bpf MITT met daarin een verzoek tot vrijwillige aansluiting.

  In dat bericht is het uiteraard van belang om aan te geven aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

  Het is mogelijk dat u van Bpf MITT nog een vragenformulier ontvangt.

Bekijk alle vragen

Werkgeversportal

Mijn pensioencijfers

Bekijk alle vragen

Nieuwe pensioenstelsel: de belangrijkste wijzigingen van uw pensioen bij ons fonds

 • Pensioen sneller omhoog én omlaag

  De hoogte van uw pensioen is nu gekoppeld aan het salaris dat u gemiddeld verdiend hebt tijdens uw loopbaan. Straks wordt de hoogte afhankelijk van het pensioenkapitaal dat u hebt gespaard tijdens uw loopbaan. Hoeveel kapitaal u spaart, hangt af van hoeveel premie uw werkgever en u betalen en hoeveel ons fonds verdient met beleggen. Daardoor beweegt uw pensioen meer mee met de economie en de financiële markten dan nu. Gaat het goed met de economie en verdienen we geld met beleggen? Dan gaat uw pensioen sneller omhoog. Gaat het minder goed? Dan gaat uw pensioen sneller omlaag. Uitgangspunt is dat dit straks geldt voor alle pensioenen van werknemers, oud-werknemers én gepensioneerden.

 • Moet u nu actie ondernemen?

  Nee, want tot 2025 verandert uw pensioenregeling niet.

  Wel is het straks nóg belangrijker dat u regelmatig uw pensioen checkt, want de hoogte van uw pensioen wordt minder zeker.

  Krijgt u al pensioen? Dan verandert er voor u tot 2025 niets. 

 • 10% in één keer

  Op uw pensioendatum kunt u er straks voor kiezen om in één keer een bedrag uit uw pensioen op te nemen. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Het pensioen dat u daarna elke maand krijgt uitbetaald, gaat dan de rest van uw leven omlaag. Hebt u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met uw keuze. Belangrijk is dat uw pensioen dus niet te veel omlaag gaat, zodat u (of uw partner na uw overlijden) nog kunt rondkomen. Eenmaal opgenomen pensioengeld kunt u niet meer terugstorten.

  Overweegt u deze keuze? Dan is het goed om te weten dat het om een bruto bedrag gaat. Dat betekent dat u hierover nog belasting moet betalen. Omdat het gunstiger kan zijn om de uitkering later te ontvangen, is het – in het huidige plan – ook mogelijk om het bedrag ineens later te ontvangen: in februari van het jaar nadat uw AOW is ingegaan.

  Verder heeft de uitkering van het bedrag ineens invloed op de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt. Die worden misschien lager. Er zijn ook een aantal voorwaarden. Zo moet het pensioen hoog genoeg zijn (grensbedrag is bijna € 600 bruto per jaar), moet de partner instemmen als het partnerpensioen omlaag gaat en kan deze keuze niet gecombineerd worden met de keuze om eerst een aantal jaren meer pensioen te ontvangen en daarna minder.

  Via nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en ingangsdatum van deze nieuwe wet.