Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijn Pensioenplan

 • Wat is Mijn Pensioenplan?

  Mijn Pensioenplan bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? Met Mijn pensioenplan kunt u direct de gevolgen bekijken van deze keuzes in een Pensioenplan. Probeer gerust een paar verschillende pensioenplannen te maken en met elkaar te vergelijken. Wilt u uw keuze definitief doorgeven? Dat kan vanaf 6 maanden voor uw pensionering door uw definitieve pensioenplan te bevestigen.

 • Wie kan Mijn Pensioenplan raadplegen?

  Iedereen met een pensioen van ons fonds dat nog niet is ingegaan. Bent u een nieuwe deelnemer, duurt het even voordat er genoeg gegevens beschikbaar zijn om gebruik te maken van Mijn Pensioenplan.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD. Vervolgens vindt u Mijn Pensioenplan in het menu.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
   Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT verzendt het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar. Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan een bruto/netto berekening voor u maken. Vraag de berekening schriftelijk aan.

  Wilt u dit eerder weten? Log in op deze website in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers . Hebt u ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar en wilt u het totale plaatje zien? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen en AOW-pensioen van de overheid in bruto én netto bedragen. 

   

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Vanaf 2020 staan er drie bedragen op uw UPO (bruto per jaar)

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het langere tijd economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien langere tijd slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook drie bedragen, één voor ieder scenario. Dit zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen, inclusief AOW, bij elkaar opgeteld.

  Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die 2000 toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die toekomsten komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Op basis van de berekeningen is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

  Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u exact dat bedrag krijgt is heel klein.

  De drie bedragen worden getoond zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen bij elkaar opgeteld.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  U ziet ook een inschatting van uw pensioen als het mee-of tegenzit. U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

Bekijk alle vragen

Werkgevers

 • Wanneer sluit Bpf MITT een onderneming aan?

  Bpf MITT sluit een onderneming aan die werkzaam is in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Het kan zijn dat uw onderneming niet bekend is bij Bpf MITT, maar mogelijk wel aangesloten zou moeten zijn. Om dat te kunnen beoordelen, stuurt u een bericht waarin u aangeeft wat de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming zijn. Ook stuurt u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. U hoort dan of uw onderneming aangesloten moet worden. Het bericht kunt u sturen naar:

  E-mail
  werkgeversregistratie@azl.eu

  Post
  Bpf MITT
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

  Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088 - 116 24 25 of per e-mail (werkgeversregistratie@azl.eu).

  Bpf MITT onderzoekt ook zelf of een onderneming onder de verplichtstelling valt aan de hand van een vragenformulier
  Mochten alle aangeleverde en beschikbare gegevens en bronnen (w.o. vragenformulier, KvK, website) onvoldoende blijken om een gedegen besluit te nemen of de onderneming verplicht moet aansluiten bij Bpf MITT, neemt Bpf MITT opnieuw contact op. 

 • Wanneer kan ik voor mijn onderneming vrijstelling van verplichte deelneming krijgen?

  Het kan zijn dat u vrijstelling van de verplichte aansluiting en deelname kunt krijgen. Dit houdt in dat:

  • uw werknemers niet hoeven deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf MITT; en
  • u als werkgever voor hen geen pensioenpremies hoeft te betalen aan Bpf MITT.

  Bpf MITT verleent u die vrijstelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de precieze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Zolang er geen beslissing is over vrijstelling, betaalt u gewoon premie. Hieronder een kort overzicht van de gronden waarop u vrijstelling kunt krijgen:

  • een bestaande pensioenvoorziening;
  • concernvorming;
  • een eigen CAO;
  • onvoldoende beleggingsresultaat;
  • om andere redenen.

  De gronden voor vrijstelling zijn gebaseerd op de wet en opgenomen in bijlage A van het uitvoeringsreglement. U vindt dit reglement op de Documentenpagina.

  Vraagt u vrijstelling aan op grond van een bestaande pensioenvoorziening of om andere redenen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat de eigen pensioenvoorziening actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van Bpf MITT. De actuaris van uw pensioenuitvoerder (of verzekeraar) moet dit aantonen.

 • Kan ik mijn onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT?

  Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij Bpf MITT? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT. Zo profiteert u alsnog van de zekerheid die een pensioenfonds biedt. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • de loonontwikkeling van uw werknemers is ten minste gelijk aan die van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  • uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij Bpf MITT.
  • direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij Bpf MITT.

  Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT? Stuur dan een bericht naar Bpf MITT met daarin een verzoek tot vrijwillige aansluiting.

  In dat bericht is het uiteraard van belang om aan te geven aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

  Het is mogelijk dat u van Bpf MITT nog een vragenformulier ontvangt.

Bekijk alle vragen

Werkgeversportal

Mijn pensioencijfers

Nieuwe pensioenstelsel: de belangrijkste wijzigingen van uw pensioen bij ons fonds

 • Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

  Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor het pensioen dat mensen via hun werkgever opbouwen. Nederland staat al jaren in de top 3 van de beste systemen ter wereld. Toch zijn de nieuwe regels nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen:

  Duidelijker en persoonlijker pensioen

  Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en wat het oplevert. Door de nieuwe regels bouwt straks iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een ‘premieregeling’ wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. U ziet straks hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo ontstaat een kapitaal voor uw pensioen. Het pensioenfonds maakt steeds een inschatting van uw pensioen op basis van het kapitaal voor uw pensioen.

  Pensioen kan sneller omhoog dan nu

  Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Pensioenfondsen hoeven straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook sneller omlaag kunnen gaan. Dat geldt voor alle pensioenen. Pensioenfondsen doen er straks nog steeds alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk omlaag gaan. En goed om te weten: het kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.

  Het pensioen sluit beter aan bij uw inleg en de opbrengst van de beleggingen

  Mensen stoppen soms een tijd met werken, gaan parttime werken of beginnen voor zichzelf. De huidige regels voor pensioen passen daar niet goed bij. Het pensioen sluit dan minder goed aan bij de inleg en de behaalde opbrengst van de beleggingen. Met de nieuwe regels blijft het kapitaal voor uw pensioen groeien, ook als u weg bent bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft het geld beleggen.

 • Wie bepaalt de nieuwe pensioenregeling?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt) maken afspraken over pensioen. Zij bepalen onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakorganisaties of een ondernemingsraad en werkgeversorganisaties.

 • Heb ik iets te zeggen over de nieuwe regeling?

  Ja, u kunt uw stem laten horen. Als u lid bent van een vakorganisatie, kunt u uw mening geven via deze organisatie. Bent u gepensioneerd of heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds en staat uw pensioen nog bij dit fonds, dan kunt u gebruik maken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners laat weten wat u vindt.

 • Ik wil geen pensioen opbouwen in een nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan helaas niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

 • Wat verandert er door de nieuwe pensioenregelingen?

  Veel blijft hetzelfde. U legt straks nog steeds samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Het pensioenfonds belegt dit geld, net als nu. Alleen sparen levert namelijk niet genoeg op. En u kiest nog steeds zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan.

  Er is ook een verschil. Nu krijgt iemand altijd evenveel pensioen voor het geld dat diegene inlegt, of die persoon nu jong is of oud. Straks werkt het anders. U bouwt een kapitaal op voor uw pensioen. Vanaf het moment dat u uw pensioen laat ingaan, zet het pensioenfonds steeds een deel van het geld om in een pensioen. Het pensioenfonds laat steeds zien hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt. Er zijn nu al regelingen die zo werken. Straks werken alle regeling op deze manier.

  Dit alles lijkt misschien een groot verschil, met veel meer onzekerheid. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. U ziet straks beter hoeveel er voor u belegd wordt en wat het oplevert.

  Naast een pensioen voor uzelf, is er ook een uitkering voor uw partner en kinderen geregeld als u overlijdt. Gaat u met pensioen? Dan kunt u een deel van het kapitaal voor uw pensioen gebruiken voor een nabestaandenpensioen.

 • Welke uitgangspunten zijn er voor het nabestaandenpensioen?

  Het voorstel voor het pensioen aan uw partner en kinderen is als volgt:

  • Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner in principe een pensioen dat 70% is van het pensioen dat u van ons ontving. Hierin wijzigt niets.
  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner alleen een uitkering van het fonds waar u op dat moment pensioen opbouwt. De hoogte hangt af van uw salaris. Als u een tijd geen werk hebt, houdt uw partner ook recht op deze uitkering. Nu hangt de hoogte van de uitkering af van hoeveel pensioen u had kunnen opbouwen tot uw pensioen. (Of, als u niet werkt, hoeveel pensioen u had opgebouwd.) Verder kunt u er straks voor kiezen om een stukje van uw pensioen te gebruiken om een partnerpensioen voor uw partner te regelen voor als u langere tijd niet werkt of een eigen bedrijf begint.
  • Ook het wezenpensioen voor kinderen verandert: alle kinderen krijgen het uitgekeerd tot hun 25ste. Nu is dat vaak tot hun 18e of 21ste en alleen langer (tot maximaal 30 jaar) onder voorwaarden, bijvoorbeeld als ze studeren. Ook gaat de hoogte van de uitkering voor kinderen van overleden deelnemers omhoog.

   

 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regelingen?

  Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven. Zo regelen we pensioen met elkaar.

 • Wie bepaalt wat er gebeurt met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt). Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij spreken af of uw pensioen blijft staan. Of dat uw pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling.

 • Ik wil niet dat het pensioen dat ik al heb opgebouwd wordt omgezet naar een kapitaal voor pensioen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan niet. Als sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt) ervoor gekozen hebben dat de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Bedenk dat u uw pensioen niet kwijtraakt. Het gaat om een omrekening van (de waarde van) uw pensioen.

 • We krijgen straks allemaal een eigen pot voor pensioen. Kan die pot op een bepaald moment leeg zijn? Of kan mijn pensioen zomaar verdampen?

  Nee, het kapitaal voor uw pensioen is nooit ‘op’. U krijgt een pensioen zo lang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst.

 • Kunnen pensioenfondsen een fout maken? Wat gebeurt er dan?

  Alle pensioenfondsen in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen. Alle veranderingen zijn niet in één keer voor elkaar. De pensioenfondsen moeten een plan maken waarin alle stappen staan. In dat plan staat ook wat het pensioenfonds doet als er toch iets niet goed gaat. Dat plan wordt gecontroleerd door DNB (De Nederlandsche Bank). Verschillende partijen kijken mee of alles goed gaat. Is een fout straks naar uw zin toch niet goed opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij ons. Vindt u dat wij een fout na deze klacht nog steeds niet goed oplossen, dan kunt u terecht bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt dan ook naar de rechter gaan.

 • Hangt de hoogte van mijn pensioen straks helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat ik met pensioen ga?

  Nee. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat het geld voor uw pensioen zó wordt belegd dat de hoogte van uw pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan. Verder is er bij de solidaire regeling een reserve die ingezet kan worden om schommelingen op te vangen. Zo merkt u geen grote veranderingen in uw pensioen als u eenmaal met pensioen bent. Heeft u een pensioen via de flexibele regeling en kiest u voor een variabel pensioen? Dan hangt de hoogte van uw pensioen mogelijk meer af van de ontwikkeling op de beurzen. Het kan nadat het is ingegaan ook van jaar op jaar wat sterker schommelen.

 • Is de overstap niet erg duur?

  Ja, de overstap is duur. Pensioenfondsen verwachten echter dat de kosten daarna juist lager zijn dan nu.

 • Wat merk ik er van?

  De pensioenopbouw van nu en in de nieuwe regeling

  De hoogte van uw pensioen is nu gekoppeld aan het salaris dat u gemiddeld verdiend hebt tijdens uw loopbaan. Straks wordt de hoogte afhankelijk van het pensioenkapitaal dat u hebt gespaard tijdens uw loopbaan. Hoeveel kapitaal u spaart, hangt af van hoeveel premie uw werkgever en u betalen en hoeveel ons fonds verdient met beleggen. Daardoor beweegt uw pensioen meer mee met de economie en de financiële markten dan nu. Gaat het goed met de economie en verdienen we geld met beleggen? Dan gaat uw pensioen sneller omhoog. Gaat het minder goed? Dan gaat uw pensioen sneller omlaag. Uitgangspunt is dat dit straks geldt voor alle pensioenen van werknemers, oud-werknemers én gepensioneerden.

   

 • Aan wie stel ik mijn vragen over de nieuwe pensioenregeling?

  Kijk eerst op onze website. Vindt u daar niet het antwoord dat u zoekt, dan kunt u contact met ons opnemen. Weet u niet of u nog bij andere organisaties een pensioen hebt staan? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.

 • Hoe bereid ik me voor op de nieuwe pensioenregeling?

  U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan ook www.pensioenduidelijkheid.nl.

   

 • Ik woon in het buitenland en krijg daar mijn pensioen. Wat verandert er voor mij?

  De pensioenen van mensen in het buitenland worden niet anders behandeld dan de pensioenen van mensen in Nederland. Wat er met uw pensioen gebeurt hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Ik krijg een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

   

 • Ik krijg een partnerpensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Hebben de nieuwe regels voor pensioen ook effect op de AOW?

  Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd via uw werk.

 • Ik ben al met pensioen. Stap ik ook over op een nieuwe regeling?

  Sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) spreken af of uw pensioen en het pensioen van degenen die nog werken blijven staan of omgezet wordt naar de nieuwe regeling. De werkenden gaan daarnaast hoe dan ook een kapitaal voor hun pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

  • Als we uw pensioen meeverhuizen naar de nieuwe regeling dan kijken we ieder jaar naar:
   hoeveel geld er voor u in de pensioenpot zit;
  • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
  • hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.
   We rekenen uw (deel van de) pensioenpot elk jaar om naar een pensioen. Omdat het bedrag in de pot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. Uw pensioen schommelt dus ieder jaar. Wel proberen we die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ik wil gebruik maken van het bedrag ineens. Dat betekent dat ik maximaal 10% van mijn pensioen in één keer laat uitbetalen als ik met pensioen ga. Kan dat ook in de nieuwe pensioenregeling?

  Ja, dat kan naar alle waarschijnlijkheid. De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details nog niet bekend. Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

 • Wanneer heeft mijn pensioenfonds de nieuwe regeling?

  De nieuwe regelingen komen tussen 2025 en 2028. U krijgt van ons bericht als de planning duidelijk is.

 • Gaat mijn pensioen straks sneller omlaag?

  Het pensioen van gepensioneerden, de uitkering, is zo stabiel mogelijk. Krijgt u nog geen pensioen? Dan kan de waarde van de beleggingen gaan schommelen. Vooral de jongeren gaan dat straks merken. Het verwachte pensioen zal minder hard schommelen; Bij de berekening houden pensioenfondsen namelijk rekening met goede en slechte jaren.

  Het pensioenfonds neemt minder risico bij de beleggingen naarmate u ouder bent. Het doel is dat u toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan.

  Bedenk dat het schommelen nu ook al gebeurt, maar dan achter de schermen. Pensioenfondsen beleggen het geld voor uw pensioen, zodat het kan aangroeien tot een bedrag waarmee u later een volwaardig pensioen krijgt. Het geld zal nooit opeens weg zijn, of u nu jong bent of oud.

 • Gaat mijn pensioen in de nieuwe regeling sneller omhoog?

  Ja. Een pensioenfonds hoeft minder reserves aan te houden. Daardoor kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat.

 • Welke keuzes heb ik straks?

  Veel keuzes blijven hetzelfde:

  • Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan
  • Eerst een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager
  • Eerst een deel van uw pensioen laten ingaan en later de rest
  • Pensioen omzetten in een (extra) uitkering voor uw partner, voor als u overlijdt

  Optioneel (als dit wettelijke geregeld is toevoegen): Nieuw is dat u een deel van uw pensioen in één keer kunt laten uitbetalen als u uw pensioen laat ingaan. Deze keuze heet ‘Bedrag Ineens’. [einde optionele blokje]

  Afhankelijk van de afspraken over uw pensioen kan het zijn dat u nóg twee keuzes heeft. Gaat u een kapitaal voor uw pensioen opbouwen via de flexibele regeling? Dan kunt u het geld vaak meer of minder risicovol laten beleggen. En als u met pensioen gaat, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen.

 • Ga ik erop voor- of achteruit?

  Het pensioenfonds laat u straks zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de huidige regeling. U krijgt ook een berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. De bedragen ‘voor’ en ‘na’ kunnen verschillen. Maar dat zegt niet zoveel over uw uiteindelijke pensioen. Het is een inschatting op dat moment.

 • Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) spreken af wat er met dit pensioen gebeurt. Er zijn twee mogelijkheden: het pensioen blijft staan. Of het pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling. Wij rekenen dan uit wat de waarde is van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Die waarde neemt u mee naar de nieuwe regeling. Heeft het pensioenfonds niet genoeg reserves of zelfs geld tekort? Dan gaat de waarde van uw pensioen iets omlaag. Is er geld over? Dan wordt het geld verdeeld. De manier waarop hangt af van hoeveel geld er over is.

 • Hoe ziet de ‘solidaire regeling’ eruit?

  Ofwel de 'solidaire premieregeling’. Kiezen we voor deze variant, dan beleggen we het pensioengeld samen in één gezamenlijke pensioenpot. Daaruit betalen we de pensioenen. We reserveren ook geld in een buffer. Daarmee vangen we financiële tegenvallers op, bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen. De vakbonden en werkgevers bepalen hoe we mee- en tegenvallers verdelen onder iedereen die bij ons fonds een pensioen heeft staan. Elk jaar berekenen we wat uw deel van de gezamenlijke pensioenpot is. Zo maken we een inschatting van uw pensioen straks. Die inschatting zal ieder jaar anders zijn.

  Hoe ziet de buffer eruit?

  Het fondsbestuur, vakbonden en werkgevers beslissen:

  • hoeveel we inleggen (maximaal 10% van de premie plus 10% van de winst met beleggen dat overblijft als de andere verplichten zijn verrekend);
  • wanneer we uitkeren uit de buffer;
  • aan wie we uitkeren uit de buffer.
 • Wat is het verschil tussen de twee regelingen die er straks zijn?
  • In de solidaire regeling is een deel van het kapitaal gereserveerd voor uw pensioen. Mee- en tegenvallers vangt u samen op.
  • In de flexibele regeling heeft u ook een kapitaal voor uw pensioen. U kunt vaak kiezen hoe risicovol het geld belegd wordt. Als u met pensioen gaat, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen.

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) bepalen welke regeling er komt.

 • Hoe ziet de ‘flexibele premieregeling’ eruit?

  Ofwel de ‘flexibele premieregeling’. Ook als we voor deze variant kiezen, beleggen wij het pensioengeld. Maar u bouwt uw pensioenkapitaal dan op in uw eigen pensioenpot. We nemen meer risico met beleggen als u jong bent en nog ver van uw pensioen afstaat. Zo neemt de kans op een hoger pensioen toe. Als u ouder wordt en dichter bij uw pensioen komt, nemen we minder risico met beleggen. Daardoor verandert er niet veel meer aan uw pensioen vlak voordat u met pensioen gaat. In deze variant is er standaard geen buffer. Het kan wel zijn dat er eentje komt, maar dat moet niet.

  Welke regeling het ook wordt, we hebben straks niet meer te maken met de rekenrente. Ook vervalt de dekkingsgraad als graadmeter voor hoe ons fonds er financieel voor staat.

   

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijst u dus dat u in leven bent. U hebt een Attestatie de vita nodig omdat u in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  U ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvangt u per brief of per e-mail, afhankelijk van uw voorkeur. De Attestatie de vita laat u invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuurt u de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn Pensioencijfers, e-mail of post. Ontvangt u geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoeft u niets te doen.

 • Wanneer moet u de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat u nog in leven bent, stuurt u de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijgt u een herinnering. Stuurt u deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

  Overlijdt u? Dan moeten uw nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren uw nabestaanden dan over de gevolgen voor uw pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Uw Attestatie de vita kunt u niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor

  Let op: zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.

 • Waar moet de Attestatie de vita aan voldoen?

  De Attestatie de vita moet ondertekend en gestempeld zijn door een hiervoor bevoegde autoriteit. Ook mag de datum ondertekening niet langer dan 3 maanden in het verleden liggen. Iets anders dan de Attestatie de vita is niet geldig. Is de ondertekening langer dan 3 maanden geleden? Dan moet u een nieuwe Attestatie de vita laten invullen.

  Stuurt u de Attestatie de vita niet op tijd naar ons terug? Dan blokkeren wij uw pensioen van ons fonds.

 • Mag ik ook een Attestatie de vita van een andere instantie aanleveren?

  Ja, als u bijvoorbeeld een Attestatie de vita bij een andere instantie hebt aangeleverd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet voldoen aan alle andere voorwaarden.

 • Attestatie de vita downloaden en uploaden via Mijn Pensioencijfers

  U kunt de Attestatie de vita ook downloaden via Mijn Pensioencijfers. U vindt de Attestatie de vita onder ‘Mijn documenten’. Hier kunt u de Attestatie de vita downloaden.

  De compleet ingevulde Attestatie de vita stuurt u naar ons terug door deze te uploaden. Ga via het menu naar ‘Direct regelen’ en kies voor ‘Attestatie de vita uploaden’.

 • Hoe stuur ik de Attestatie de vita in per post of e-mail?

  Als u geen gebruik maakt van Mijn Pensioencijfers, kunt u de Attestatie de vita ook per mail of post naar ons sturen.

  Dat kan via het contactformulier of per post naar: 

  Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen