Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Daardoor kunt u met hetzelfde geld nu wat minder kopen dan enkele jaren geleden.

Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Deze mogelijke verhoging noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier behoudt het pensioen zijn waarde dat u hebt opgebouwd bij ons fonds tot u uit dienst ging. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage. Als het echter slecht gaat met het pensioenfonds, kan het bestuur ook besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat is gebeurd in 2013.

De verhoging in de afgelopen jaren

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2023: 3,51% 1 januari 2024  
2022: 3,50% 1 januari 2023  
2021: 3,28% 1 oktober 2022 2,67%
2020: 0% 1 januari 2021 1,27%
2019: 0% 1 januari 2020 2,63%
2018:  0% 1 januari 2019 1,70%
2017:  0% 1 januari 2018 1,38%
2016:  0% 1 januari 2017 0,32%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Verhoging

We hebben uw pensioen per 1 januari 2024 verhoogd met 3,51%.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als onze financiële positie goed genoeg is. Dat is op dit moment helaas niet zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen de komende jaren niet kan worden verhoogd. Daar staat tegenover dat wij ook niet verwachten uw pensioen te moeten verlagen. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat.

Bij een volledige verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met de algemene prijsstijgingen. Daarvoor maken we gebruik van de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het CBS berekent de prijsstijging over de periode van oktober tot oktober.

Jaarlijks besluit

Elke maand publiceren wij de actuele stand van de (beleids)dekkingsgraad. Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen neemt het bestuur onze beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt:

Beleidsdekkingsgraad Beleid
< 100% geen verhoging van de pensioenen
> 110% (gedeeltelijke) verhoging van pensioenen mogelijk

Voorwaarde is dat het fonds deze verhoging ook op de lange termijn aan alle deelnemers kan blijven verlenen. Dit noemen we ook wel toekomstbestendig indexeren. Doel hiervan is de verhogingen zo evenwichtig mogelijk over de generaties te verdelen.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat ons fonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekortkomt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Ons pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen of de pensioenopbouw verlagen. Voor aanpassing van de premie of het opbouwpercentage dient het bestuur in overleg te gaan met sociale partners. Er kan ook gekozen worden voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes. Als het fonds groeit bijvoorbeeld, neemt de kans op een verlaging af. In het uiterste geval kan ons fonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Eind 2020 dreigde voor ons fonds een verlaging. Dat kwam omdat onze dekkingsgraad wettelijk niet langer dan zes achtereenvolgende meetmomenten lager mag zijn dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daarnaast moet de dekkingsgraad binnen een periode van 10 jaar kunnen herstellen tot de vereiste dekkingsgraad.

Omdat de regels voor het verlagen van pensioenen zijn versoepeld, heeft ons fonds uiteindelijk geen verlaging door hoeven te voeren.

Na een zorgvuldige belangenafweging heeft het bestuur besloten dat het evenwichtig is om gebruik te maken van twee mogelijkheden die minister Koolmees beschikbaar heeft gesteld. Ten eerste de mogelijkheid om een hersteltermijn van 12 jaar aan te houden in plaats van 10 jaar. Ten tweede de mogelijkheid om de pensioenen niet te verlagen bij een dekkingsgraad van minimaal 90%.

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2020 hoger dan 90%.

Herstelplan

Op dit moment geldt voor ons fonds een 12-jarig herstelplan. Hierin staan de maatregelen die ons fonds neemt om ervoor te zorgen dat we weer financieel gezond worden.