Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • de opbouw van uw pensioen
  • de manieren waarop u uw pensioen op maat kunt maken als u met pensioen gaat
  • hoe uw pensioen zijn waarde behoudt

De sociale partners, dat wil zeggen de werkgeversorganisatie(s) en de vakbonden in de sector. bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

Sinds 1 januari 2019 geldt voor deelnemers en gewezen deelnemers en gepensioneerden dit pensioenreglement.