Waardevast pensioen

Laag 2

transparant.gif waardevast.png 

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het
pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is helaas niet zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen de komende jaren niet kan worden verhoogd. Daar staat tegenover dat wij niet verwachten uw pensioen te moeten verlagen. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat. Bpf MITT probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als er een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd*:

Verhoging over het jaar

Indexatie

Stijging van de prijzen

2022

3,50%

9,98%

2021

3,28%

2,67%

2020

0,00%

1,27%

2019

0,00%

2,63%

2018

0,00%

1,70%

2017

0,00%

1,38%

2016

0,00%

0,32%

2015

0,00%

0,64% 

2014

0,00%

0,98%

2013

0,00%

2,51%

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op de documentenpagina.