Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over uw partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.