Als u arbeidsongeschikt wordt

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U of uw werkgever moet ons aangeven dat u arbeidsongeschikt bent en een kopie van de UWV beslissing toesturen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.