Opbouwpercentage

Laag 2

opbouw.png

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,56% aan ouderdomspensioen op. Er geldt een grensbedrag voor het jaarsalaris waarover u pensioen in de pensioenregeling van Bpf MITT opbouwt. Dat is € 114.866,00 in 2022.

 

Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 16.228,00. U bouwt in dat jaar 1,56% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 13.772,00. Dat is € 214,84 in dat jaar. Het
ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.