Verandert uw situatie?

Andere baan

U bent voor uzelf begonnen of bent ergens anders gaan werken bij een bedrijf dat niet was aangesloten bij BPF MITT? Dan is er geen pensioenopbouw bij ons.

Wat er dan met uw pensioen bij ons fonds gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is. Dit bedrag stond op het pensioenoverzicht dat u heeft gekregen toen u uit dienst ging. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

- Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

- Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

- Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder
Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen van maximaal € 2 bruto per jaar. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023)

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. Elke 5 jaar versturen wij dit UPO naar u. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen bij een andere baan?

Hebt u een baan in loondienst bij een bedrijf dat niet onder dit pensioenfonds valt, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wat kunt u doen als u voor uzelf begint?

Als u voor uzelf bent begonnen of uw eigen bedrijf bent gestart, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

U kunt pensioen blijven opbouwen bij ons, mits u aansluitend aan het einde van uw dienstverband voor uzelf bent begonnen. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting. Deze mogelijkheid kan ook worden voortgezet met medewerking van de werkgever, waarbij de werkgever de volledige premies voldoet. Meestal is dit opgenomen in een sociaal plan.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons fonds.