Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. U kunt er echter voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw inkomen lager. Dit heeft 2 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid
  2. u doet naar verwachting langer met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

Hoeveel gaat uw pensioen omlaag?

Voor elk jaar dat u eerder stopt met werken, daalt het (bruto) pensioenbedrag van Bpf MITT met gemiddeld 8% per jaar (en 4% voor elk half jaar). Het precieze bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Wat moet u doen?

Vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand voordat u met pensioen wilt gaan geeft u uw keuzes door via Mijn Pensioenplan in Mijn Pensioencijfers.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen. Als dit voor u geldt, ontvangt u deze verklaring van ons fonds bij uw aanvraag.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?