Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt buiten de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie of textielverzorging.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 520,35 (2022) 

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

- Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

- Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

- Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder
Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen van maximaal € 2 bruto per jaar. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 520,35 (2022)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

1. Laten staan

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

2. Meenemen

Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de -verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdrachtHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder..
Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.

Hoe dan?

Vraag waardeoverdracht aan zo spoedig mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U dient een verzoek in bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Het formulier voor dit verzoek vindt u hier.
Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt uw pensioen overgedragen. Na deze overdracht is er geen pensioen meer voor u bij Bpf MITT.

Op dit moment is de financiële positie van ons fonds niet goed genoeg om mee te mogen werken aan uw verzoek. Onze beleidsdekkingsgraad is lager dan 100%. Wilt u uw pensioen meenemen? Dan kunt u uw aanvraag gewoon indienen. Het duurt alleen langer voordat we het kunnen uitvoeren. Zodra onze beleidsdekkingsgraad weer is gestegen naar 100% of hoger, nemen we uw verzoek automatisch weer in behandeling. Hebt u al een verzoek ingediend? Dan hoeft u niets te doen. Hebt u al een voorstel ontvangen? Dan kan uw aanvraag gewoon doorgaan, zodra u akkoord bent gegaan.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.