Mijn Pensioenplan

Terug naar het overzicht
 • Wat is Mijn Pensioenplan?

  Mijn Pensioenplan bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heeft u een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd u met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen u na uw overlijden voor uw partner wilt. En wilt u eerst meer pensioen en later minder? Met Mijn pensioenplan kunt u direct de gevolgen bekijken van deze keuzes in een Pensioenplan. Probeer gerust een paar verschillende pensioenplannen te maken en met elkaar te vergelijken. Wilt u uw keuze definitief doorgeven? Dat kan vanaf 6 maanden voor uw pensionering door uw definitieve pensioenplan te bevestigen.

 • Wie kan Mijn Pensioenplan raadplegen?

  Iedereen met een pensioen van ons fonds dat nog niet is ingegaan. Bent u een nieuwe deelnemer, duurt het even voordat er genoeg gegevens beschikbaar zijn om gebruik te maken van Mijn Pensioenplan.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD. Vervolgens vindt u Mijn Pensioenplan in het menu.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien hebt u wel aan minder genoeg. Bijvoorbeeld omdat tegen de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet. De Pensioenschets kan u hierbij helpen. U vindt de Pensioenschets als u inlogt in Mijn Pensioencijfers.

 • Is Mijn Pensioenplan betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in Mijn Pensioenplan geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement. Mijn Pensioenplan is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

 • Hoe legt u uw keuze(s) vast?

  U kunt Mijn Pensioenplan gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf vanaf zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. Als u uw definitieve pensioenplan hebt bevestigd ontvangt u van ons bericht met uw keuzes en hoe we het voor u regelen. U ontvangt zes maanden voor uw AOW leeftijd van ons een bericht met extra uitleg. Als u eerder, later of in deeltijd met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever. Tip: als u de gewenste keuzes hebt ingevuld in Mijn Pensioenplan, maak dan een afdruk van uw Pensioenplan door op Afdrukken te klikken. U kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel in uw gesprek met uw werkgever. 

 • Hoeveel ontvangt u netto?

  U vindt in Mijn Pensioenplan een schatting van het nettobedrag dat u straks aan pensioen van ons en aan AOW-pensioen van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard, is niet in deze berekening opgenomen.

 • Hoe zit dat met het AOW-pensioen?

  In Mijn Pensioenplan wordt rekening gehouden met uw AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is een indicatie, het uiteindelijke AOW bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. Bent u bij pensionering bijvoorbeeld alleenstaand of gehuwd? Of hebt u het een aantal jaren in het buitenland gewoond? Dan heeft dit invloed op het AOW bedrag.

  Informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.