Werkgevers

Terug naar het overzicht
 • Wanneer sluit Bpf MITT een onderneming aan?

  Bpf MITT sluit een onderneming aan die werkzaam is in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Het kan zijn dat uw onderneming niet bekend is bij Bpf MITT, maar mogelijk wel aangesloten zou moeten zijn. Om dat te kunnen beoordelen, stuurt u een bericht waarin u aangeeft wat de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming zijn. Ook stuurt u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee. U hoort dan of uw onderneming aangesloten moet worden. Het bericht kunt u sturen naar:

  E-mail
  werkgeversregistratie@azl.eu

  Post
  Bpf MITT
  p/a AZL
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

  Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via telefoonnummer 088 - 116 24 25 of per e-mail (werkgeversregistratie@azl.eu).

  Bpf MITT onderzoekt ook zelf of een onderneming onder de verplichtstelling valt aan de hand van een vragenformulier
  Mochten alle aangeleverde en beschikbare gegevens en bronnen (w.o. vragenformulier, KvK, website) onvoldoende blijken om een gedegen besluit te nemen of de onderneming verplicht moet aansluiten bij Bpf MITT, neemt Bpf MITT opnieuw contact op. 

 • Wanneer kan ik voor mijn onderneming vrijstelling van verplichte deelneming krijgen?

  Het kan zijn dat u vrijstelling van de verplichte aansluiting en deelname kunt krijgen. Dit houdt in dat:

  • uw werknemers niet hoeven deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf MITT; en
  • u als werkgever voor hen geen pensioenpremies hoeft te betalen aan Bpf MITT.

  Bpf MITT verleent u die vrijstelling als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor de precieze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen. Zolang er geen beslissing is over vrijstelling, betaalt u gewoon premie. Hieronder een kort overzicht van de gronden waarop u vrijstelling kunt krijgen:

  • een bestaande pensioenvoorziening;
  • concernvorming;
  • een eigen CAO;
  • onvoldoende beleggingsresultaat;
  • om andere redenen.

  De gronden voor vrijstelling zijn gebaseerd op de wet en opgenomen in bijlage A van het uitvoeringsreglement. U vindt dit reglement op de Documentenpagina.

  Vraagt u vrijstelling aan op grond van een bestaande pensioenvoorziening of om andere redenen? Dan is het in ieder geval noodzakelijk dat de eigen pensioenvoorziening actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van Bpf MITT. De actuaris van uw pensioenuitvoerder (of verzekeraar) moet dit aantonen.

 • Kan ik mijn onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT?

  Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij Bpf MITT? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT. Zo profiteert u alsnog van de zekerheid die een pensioenfonds biedt. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan één van de volgende eisen voldoen:

  • de loonontwikkeling van uw werknemers is ten minste gelijk aan die van de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. En u neemt deel aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  • uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij Bpf MITT.
  • direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij Bpf MITT.

  Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij Bpf MITT? Stuur dan een bericht naar Bpf MITT met daarin een verzoek tot vrijwillige aansluiting.

  In dat bericht is het uiteraard van belang om aan te geven aan welke van de voorgaande eisen u voldoet.

  Het is mogelijk dat u van Bpf MITT nog een vragenformulier ontvangt.

 • Welke gegevens moeten doorgegeven worden?

  Wij hebben gegevens van uw werknemers nodig om hun pensioenen goed te kunnen uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat u de juiste informatie op het juiste moment levert.

  • Bij de start: Wordt uw onderneming aangesloten dan geeft u uw totale werknemersbestand door via de werkgeversportal.
  • Per 1 januari van elk jaar: Geef ons elk jaar opnieuw alle salarissen per 1 januari door:
   • bruto, fulltime salarissen.
   • voor al uw werknemers, dus ook voor de werknemers jonger dan 21 jaar.
   • álle salarissen, dus ook de salarissen die niet gewijzigd zijn ten opzichte van het jaar ervoor.
  • Tussentijds: Geef wijzigingen in uw werknemersbestand zo snel mogelijk aan ons door via de werkgeversportal. Geef ook wijzigingen in de parttime percentages van de dienstverbanden van de werknemers zo snel mogelijk aan ons door.

  Een volledig overzicht van de te verstrekken gegevens, maar ook informatie die voor u als werkgever van belang is, vindt u in de werkgevershandleiding.

 • Hoe moeten gegevens aangeleverd worden?

  Dat gebeurt via de online werkgeversportal van onze pensioenuitvoerder AZL. U logt in op Mijn Pensioenadministratie. Hier kunt u de gegevens aanleveren en de mutatiehistorie inzien.

  Neem contact op met de helpdesk van AZL voor meer informatie over toegang tot de portal: 088 - 116 2434 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of per mail: mitt-werkgevers@azl.eu.

  De werkgeversportal kent een eigen handleiding. Die is in te zien als u toegang hebt tot de portal.

 • Wat gebeurt er als de gegevens niet worden aangeleverd?

  Het is voor u en uw werknemers belangrijk dat u wijzigingen in uw personeelsbestand aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij de administratie goed bijhouden en ervoor zorgen dat in de toekomst de juiste pensioenen aan uw werknemers worden uitgekeerd. Daarom vragen wij u om jaarlijks de salarissen van uw medewerkers uiterlijk in de maand februari door te geven. Als de salarisgegevens, ook na rappel, niet tijdig zijn ontvangen wordt een boetenota opgelegd, afhankelijk van het aantal medewerkers binnen de onderneming.

  Als een onderneming niet of niet volledig voldoet aan de verplichting om wijzigingen in het personeelsbestand tijdig door te geven, dan kan Bpf MITT ook een ambtshalve nota opstellen.

  Dat betekent dat we de gegevens zo goed mogelijk schatten en verhogen met een opslag bij het opstellen van de premienota. Dit geldt voor de voorschotnota en voor de eindafrekening. U wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. U bent aan de ambtshalve vaststelling gehouden.

  Is die vaststelling onjuist? Dan heeft u 14 dagen de mogelijkheid om te bewijzen dat de vaststelling onjuist is door alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken. Als we uw gegevens ontvangen en geverifieerd hebben, berekenen we bij de eindafrekening hoeveel u moet bijbetalen of hoeveel u van ons terugkrijgt. Dit gebeurt na afloop van het jaar.

 • Welke premie moet ik betalen voor mijn werknemers?

  Een volledig overzicht met de te betalen premies en daarbij te hanteren grondslagen staat in het overzicht Kerncijfers.