Uniform Pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. Ook kunt u de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht staat wat u tot 1 januari van dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar zijn reeds opgenomen in het pensioenoverzicht van dit jaar.  

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht: 

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
   Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT verzendt het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar. Hebt u aangegeven dat u het UPO digitaal wilt ontvangen? Bpf MITT het UPO ook digitaal. Pensioenoverzichten vindt u tevens op Mijn Pensioencijfers.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

 • Wilt u uw Uniform Pensioenoverzicht op papier ontvangen?

  Geef dit aan ons door via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarop worden wij ook streng gecontroleerd. Door in te loggen, weten wij wie u bent en wordt uw besluit goed geregistreerd.

  Hebt u geen computer? Of hebt u daar moeite mee? Dan kan een familielid of vriend u wellicht helpen. Lukt dat niet, kunt u ons schriftelijk berichten. Wij hebben dan uw naam, uw klantnummer en een handtekening nodig.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever.

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u volgend jaar ontvangt.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten bij een bank of verzekeraar. 

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Als u overlijdt, kijken wij in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden bij ons. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht u overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Ga dan naar Mijn Pensioencijfers en meld uw partner aan.
  U kunt ook het formulier Aanmelden partner invullen en opsturen naar: 

  AZL
  t.a.v. Bpf MITT
  Postbus 4471
  6401 CZ HEERLEN

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • U gaat met de AOW-leeftijd met pensioen. Waarom staat er toch pensioen vanaf 68 jaar in de UPO?

  De AOW-leeftijd stijgt in etappes van 65 naar 67 jaar en 3 maanden (in 2024). Onze pensioenregeling gaat daarom al uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Daarop is de hoogte van uw pensioen berekend dat u op uw pensioenoverzicht ziet. Dat betekent niet dat u moet doorwerken tot 68 jaar. Als uw pensioen eerder ingaat (omdat u ervoor kiest of omdat uw dienstverband stopt op uw AOW-datum), dan is uw pensioeninkomen lager dan op uw pensioenoverzicht staat. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen namelijk omgerekend naar het moment waarop uw pensioen ingaat. Wilt u weten wat dit precies betekent voor uw pensioen? Log in en bekijk uw pensioen in Mijn Pensioencijfers. Bent u werknemer? Dan kunt u ook gebruik maken van de pensioenplanner. Hierin kunt u snel en eenvoudig berekenen hoeveel pensioen u ontvangt als u eerder met pensioen gaat.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Vanaf 2020 staan er drie bedragen op uw UPO (bruto per jaar)

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het langere tijd economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien langere tijd slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook drie bedragen, één voor ieder scenario. Dit zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen, inclusief AOW, bij elkaar opgeteld.

  Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die 2000 toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die toekomsten komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Op basis van de berekeningen is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

  Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u exact dat bedrag krijgt is heel klein.

  De drie bedragen worden getoond zodat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze zijn netto totaalbedragen van al uw pensioen bij elkaar opgeteld.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto (dus na inhouding van belasting) uit, net als u gewend bent bij uw salaris. 

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als u nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen.
  De factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruikt u bij uw belastingaangifte. U moet voor uw aangifte van bijvoorbeeld 2020 de factor A van 2019 gebruiken. Hebt u vragen? Wij hebben de meest gegeven antwoorden op een rij gezet. Meer over Factor A vindt u ook in de toelichting op de laatste bladzijde van uw pensioenoverzicht.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan een bruto/netto berekening voor u maken. Vraag de berekening schriftelijk aan.

  Wilt u dit eerder weten? Log in op deze website in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers . Hebt u ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar en wilt u het totale plaatje zien? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen en AOW-pensioen van de overheid in bruto én netto bedragen. 

   

 • Het bedrag klopt niet. Wat moet ik doen?

  Vergelijk de cijfers in uw pensioenoverzicht met de gegevens in uw vorige pensioenoverzicht. Ziet u grote afwijkingen? En zijn die niet toe te schrijven aan veranderingen in uw situatie (bijv. parttime werken)? Neem dan contact met ons op. Let op als u bedragen bekijkt: de bedragen die u op het pensioenoverzicht ziet, zijn bruto jaarbedragen. Daar worden straks nog premies en loonbelasting van afgetrokken.

 • Ik heb een klein pensioen. Op het pensioenoverzicht dat ik ontving toen ik uit dienst ging stond dat mijn pensioen na twee jaar wordt afgekocht. Kan ik mijn pensioen nu in één keer laten uitbetalen (afkopen)?

  Ons fonds koopt kleine pensioenen niet meer af na uitdiensttreding. Sinds 2019 is de wetgeving veranderd. Daardoor is het nu mogelijk om kleine pensioenen automatisch over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Ons fonds gaat dit vanaf 2020 gefaseerd doen. Zo blijft het opgebouwde pensioen bewaard voor later.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belastingaangifte?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u in de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht. Hebt u vragen over Factor A? Wij hebben de meest gegeven antwoorden op een rij gezet

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat het niet via uw werkgever is opgebouwd en de hoogte afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op www.svb.nl.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Hoeveel betaalt u voor uw pensioen?

  Uw werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op uw bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over uw pensioenpremie op het UPO. U ziet welk percentage u betaalt en welk percentage uw werkgever. Ook op deze website vindt u informatie over uw pensioenpremie.

 • Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. Ook kunt u de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen. Deze verhoging is voorwaardelijk. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Als er niets verandert, hoe ziet uw pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat u straks van ons aan pensioen krijgt als alles blijft, zoals het nu is. De kans daarop is heel klein. Dat zou betekenen dat er tussen nu en de pensioenrichtdatum van onze pensioenregeling niets verandert in uw werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is geen toezegging. Eind 2019 ziet u wat uw pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 ziet u deze scenario’s ook op uw UPO terug.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd, in principe niet veranderd tot uw pensioendatum bij ons pensioen blijft opbouwen. Uitgangspunt blijft de financiële positie van het fonds.