Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Deze mogelijke verhoging noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als daarvoor voldoende middelen aanwezig zijn. Deze mogelijke verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage. Als het echter slecht gaat met het pensioenfonds, kan het bestuur ook besluiten om de pensioenen te verlagen.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt aangepast:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2017:  0% 1 januari 2018 1,38%
2016:  0% 1 januari 2017 0,32%
2015:  0% 1 januari 2016 0,64%
2014:  0% 1 januari 2015 0,98%
2013: -4,3% 1 april 2013 2,51%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als het pensioenfonds er financieel goed genoeg voor staat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen.
Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ook hebt u er geen premie voor betaald. De eventuele verhoging wordt mogelijk gemaakt door goede beleggingsopbrengsten. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de beleidsdekkingsgraad. Als deze lager is dan 110% dan mag het bestuur geen verhoging toekennen. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%, dan mag dat wel. Voorwaarde is dat het fonds deze verhoging ook op de lange termijn aan alle deelnemers kan blijven verlenen. Dit noemen we ook wel toekomstbestendig indexeren. Doel hiervan is de verhogingen zo evenwichtig mogelijk over de generaties te verdelen.