Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. U betaalt zelf 1/3 en uw werkgever betaalt 2/3. 

Hoeveel betaalt u?

De totale pensioenpremie is een percentage van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.. Klik hier voor de actuele basisgegevens.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt door uw werkgever automatisch ingehouden op uw bruto maandloon. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van uw werkgever en andere werkgevers ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Uw premie versus uw pensioen

Uw pensioen wordt voor een deel (zo’n 30%) betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt. Het grootste deel (zo’n 70%) wordt echter betaald uit de opbrengsten van beleggen. Hoe deze verhouding precies uitpakt, hangt onder meer af van de leeftijd waarop u pensioen bent gaan opbouwen bij ons fonds en hoeveel de beleggingen hebben opgebracht. U krijgt (straks) als gepensioneerde meer terug aan pensioenuitkering dan dat u er zelf, samen met uw werkgever, in hebt gestopt aan pensioenpremie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen. Bekijk de voorwaarden.