Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 68ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw pensioeninkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u hebt minder pensioen opgebouwd, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Bespreek dit tijdig met uw werkgever, wij moeten het verzoek hiertoe minimaal 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan schriftelijk ontvangen.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen. Als dit voor u geldt, ontvangt u deze verklaring van ons fonds bij uw aanvraag.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?