Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u fulltime tot uw 68ste moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dit kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw pensioeninkomen lager. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u hebt minder pensioen opgebouwd, omdat u voor een deel eerder stopt met werken
  • u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid

Uw werkgever kan op voorwaarden met u afspreken dat u pensioen blijft opbouwen onder het oude niveau. Dit kan als uw werkgever bereid is de bijhorende premie af te blijven dragen.

U moet dan voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bereikt binnen 10 jaar de pensioenleeftijd
  • U blijft voor ten minsten 50% van uw eerdere arbeidsduur werken
  • Eventuele extra voorwaarden die in de cao zijn vastgesteld

Dit kan ook als u een lager betaalde functie aanvaardt. Uw werkgever kan dan op basis van het oude (hogere) salarisniveau pensioen op laten bouwen.

Als uw werkgever dit wil doen kan hij contact met ons opnemen.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Uw werkgever geeft dat aan ons door. Bespreek dit tijdig met uw werkgever, wij moeten het verzoek hiertoe minimaal 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan schriftelijk ontvangen.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen. Als dit voor u geldt, ontvangt u deze verklaring van ons fonds bij uw aanvraag.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken in Mijn Pensioenplan uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?