Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen van uzelf gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kunt u maken als u uit dienst treedt of als u met pensioen gaat. 

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 6 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers. U kunt dit ook schriftelijk bij ons aanvragen als u uit dienst gaat.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?