Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

  • eerder met pensioen
    • met pensioen vóór uw AOW-datum (neem uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum contact op)
    • met pensioen op uw AOW-datum (u ontvangt automatisch 6 maanden voor uw AOW-datum een brief met formulieren)

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Het is mogelijk om onder voorwaarden bepaalde keuzes te combineren. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is. Reken uw keuzeopties uit met Mijn Pensioenplan en bekijk in de Pensioenschets of het voldoende is voor uw plannen. Hebt u vragen? Neem hierover contact op met onze helpdesk.

Wat moet u doen?

Laat ons vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand van te voren weten wanneer u met pensioen wilt gaan als u eerder met pensioen wilt gaan. Ook als u eerder dan de AOW-datum uw pensioen wilt laten ingaan. U vindt Mijn Pensioenplan bij Mijn Pensioencijfers.

Als u niets doet, ontvangt u automatisch een half jaar voor uw AOW-datum van ons pensioenfonds een bericht. Hierin leest u hoe u uw keuzes kan doorgeven via Mijn Pensioenplan.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 520,35 (2022) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele partner vervalt. Uw partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom in dat jaar andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze in dat jaar verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is.  

Meer informatie

Voor meer informatie over (de uitkering van) uw pensioen kunt u op deze website terecht in het deel met informatie voor gepensioneerden.