Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

  • eerder met pensioen
    • met pensioen vóór uw AOW-datum (neem uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum contact op)
    • met pensioen op uw AOW-datum (u ontvangt automatisch 6 maanden voor uw AOW-datum een brief met formulieren)

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Het is mogelijk om onder voorwaarden bepaalde keuzes te combineren. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is. Reken uw keuzeopties uit met de Pensioenplanner en bekijk in de Pensioenschets of het voldoende is voor uw plannen. Hebt u vragen? Neem hierover contact op met onze helpdesk.

Wat moet u doen?

Laat ons uiterlijk 3 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan als u eerder met pensioen wilt gaan. Wilt u eerder dan de AOW-datum uw pensioen laten ingaan, neem dan 3 maanden voor gewenste ingangsdatum contact op met de helpdesk.

Als u niets doet, ontvangt u automatisch een half jaar voor uw AOW-datum van ons pensioenfonds een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen (bruto en netto) en een keuzeformulier. Op dit keuzeformulier geeft u aan van welke keuzemogelijkheden u gebruik wilt maken.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan het wettelijke grensbedrag per jaar? Dan sturen wij u een half jaar voor uw AOW-datum een informatieset om uw pensioen in één keer uit te betalen. U ontvangt dan één pensioenbedrag. U en uw eventuele nabestaanden ontvangen dan straks geen maandelijkse pensioenbetalingen. Het wettelijke grensbedrag is € 474,11 (2018). Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is.  

Meer informatie

Voor meer informatie over (de uitkering van) uw pensioen kunt u op deze website terecht in het deel met informatie voor gepensioneerden.