Verandert uw situatie?

Werkloos

Als u werkloos wordt heeft dat altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt geen pensioen meer op.

Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons fonds. Wilt u gebruik maken van de keuzemogelijkheid ‘ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen’? Dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Ook kunt u pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting. Deze mogelijkheid kan ook worden voortgezet met medewerking van de werkgever, waarbij de werkgever de volledige premies voldoet. Meestal is dit opgenomen in een sociaal plan.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (prijspeil 2018) bruto per jaar? En staat uw pensioen 2 jaar nadat u uit dienst bent gegaan nog bij ons? Dan kunnen wij besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer. U ontvangt automatisch bericht van ons.