Verandert uw situatie?

Werkloos

Als u werkloos wordt heeft dat altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt geen pensioen meer op.

Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Elk jaar is er voor u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in  Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Eens in de 5 jaar sturen wij u dit pensioenoverzicht ook toe.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons fonds. Wilt u gebruik maken van de keuzemogelijkheid ‘ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen’? Dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Ook kunt u pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting. Deze mogelijkheid kan ook worden voortgezet met medewerking van de werkgever, waarbij de werkgever de volledige premies voldoet. Meestal is dit opgenomen in een sociaal plan.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Dan dragen wij het ouderdomspensioen bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over zodra u weer pensioen gaat opbouwen bij een nieuw pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder
Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen dat maximaal € 2 bruto per jaar is. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.