Verandert uw situatie?

Voortzetting pensioenopbouw bij einde dienstverband

Als uw arbeidsovereenkomst eindigt voor het bereiken van de pensioendatum, kunt u ervoor kiezen om toch bij ons pensioen te blijven opbouwen. Dit noemen we ook wel vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. U kunt dit zelf regelen of in samenwerking met uw oud-werkgever. Er zijn wel voorwaarden aan deze regeling verbonden:

  • U moet ten minste drie jaar in dienst zijn geweest.
  • De pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet.
  • Vrijwillige voortzetting kan alleen plaatsvinden als er niet elders pensioen opgebouwd wordt in dezelfde periode.
  • De vrijwillige voortzetting kan niet starten in de 3 jaar voor de pensioendatum.

In enkele gevallen is het mogelijk om langer dan 3 jaar de pensioenopbouw voort te zetten. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Als u zelf uw pensioenopbouw heeft voortgezet, bent u voor de voortgezette deelneming de volledige premie verschuldigd. Een rekenvoorbeeld vindt u hier. Ons fonds bepaalt op welke wijze de verschuldigde premie betaald wordt. Als de voortzetting plaats vindt in samenwerking met uw oud-werkgever, dan gelden de afspraken zoals u deze onderling hebt geregeld.

Hebt u een nieuwe baan en gaat u deelnemen aan een andere pensioenregeling? De vrijwillige voortzetting zal dan moeten stoppen.

Wat moet u doen?

Als u uw pensioenopbouw vrijwillig wilt voortzetten, moet u binnen 9 maanden na het beëindigen van uw dienstverband een verzoek indienen bij ons fonds.