Rekenvoorbeeld pensioenpremie

Vrijwillige voortzetting

In ons rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van een bruto fulltime jaarsalaris van € 36.000 en de basisgegevens die in 2021 gelden.

Voor vrijwillige voortzetting betaalt u in ons voorbeeld in 2021: € 5.241,19 per jaar (zie ons rekenvoorbeeld).
De pensioenpremie moet in maandelijkse termijnen worden voldaan. De premie kunt u aftrekken van de belasting.

Aan de hand van onderstaand voorbeeld kunt u met uw eigen bruto fulltime jaarsalaris (in dit voorbeeld het bruto fulltime jaarsalaris over 2019) uw pensioenpremie berekenen.

U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag

Jaarsalaris

Franchise

Pensioengrondslag

€ 36.000

€ 16.147 -/-
___________

€ 19.853

Franchise
Deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld.

Pensioengrondslag
Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. 

Pensioenpremie 26,4%*  
Berekening 2021: € 19.853 x 26,4% x 100% = € 5.241,19 per jaar
 

Werkte u parttime? Dan berekent u uw pensioenpremie met het parttimepercentage (in dit voorbeeld 60%):

2021: € 19.853 x 26,4% x 60% = € 3.144,72

*) Voor werknemers van TenCate is de pensioenpremie 29,4%