Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks:

 1. pensioen van de overheid
 2. aanvullend pensioen: van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. extra pensioen: van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor pensioen

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever bij ons opbouwt. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid 

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen mogelijk een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken
 • als ze werkloos raken of
 • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW (Algemene ouderdomswetOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.), ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd;
 • Anw (Algemene nabestaandenwetUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.), kan uw partner krijgen na uw overlijden;
 • WIA (Wet Werk en Inkomen naar ArbeidsvermogenEen uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.), ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt.
 • WW (WerkloosheidswetEen uitkering van de overheid voor mensen die werkloos zijn.), ontvangt u als u werkloos raakt.

Voor alle 4 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of het UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u aanvullend pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de pensioenverzekeraar. In uw geval bouwt u aanvullend pensioen op bij Bpf MITT.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor extra pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.