Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u tot 68 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste.

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u eerder met pensioen gaat, dan is uw pensioeninkomen lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid
  2. u hebt minder pensioen opgebouwd, omdat u eerder stopt met werken
  3. u doet naar verwachting langer met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

U bouwt ook minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken. 

Hoeveel gaat uw pensioen omlaag?

Voor elk jaar dat u eerder stopt met werken, daalt het (bruto) pensioenbedrag van Bpf MITT met gemiddeld 8% per jaar (en 4% voor elk half jaar). Het precieze bedrag hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit kunt u bekijken in Mijn Pensioenplan als u inlogt bij Mijn Pensioencijfers

Wat moet u doen?

Bespreek met uw werkgever of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Laat ons vervolgens vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand van te voren weten wanneer u met pensioen wilt gaan via Mijn Pensioenplan. U vindt Mijn Pensioenplan bij Mijn Pensioencijfers.

Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd (voor het deel dat u in deeltijd met pensioen gaat). U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen. Als dit voor u geldt, ontvangt u deze verklaring van ons fonds bij uw aanvraag.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat Mijn Pensioenplan uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?