Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen aanpassen als u met pensioen gaat. Daarna niet meer. Hebt u geen partner? Dan zetten wij het partnerpensioen automatisch voor u om in een hoger ouderdomspensioen.

Hebt u geen partner wanneer u met pensioen gaat? Uw partnerpensioen wordt dan automatisch omgezet naar een hoger ouderdomspensioen.

Gevolgen voor uw pensioen 

Als u kiest voor het omzetten van (een deel van) het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen, dan ontvangt u dus meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door met Mijn Pensioenplan. U ontvangt 6 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt van ons bericht waarin staat hoe u gebruik maakt van Mijn Pensioenplan. U kunt ook nu al Mijn Pensioenplan bekijken op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat Mijn Pensioenplan uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?