Verandert uw situatie?

Andere baan

U begint voor uzelf of u gaat ergens anders werken bij een bedrijf dat niet aangesloten is bij BPF MITT? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 594,89 (2023)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

- Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

- Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

- Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder
Vanaf 2019 is wettelijk geregeld dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor een minipensioen dat maximaal € 2 bruto per jaar is. Hebt u een minipensioen van € 2 of minder toen u uit dienst ging? Dan komt dit pensioen te vervallen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van  € 594,89 (2023)

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn PensioencijfersElke 5 jaar versturen wij dit UPO naar u. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen bij een andere baan?

Hebt u een baan in loondienst bij een bedrijf dat niet onder dit pensioenfonds valt, dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • Wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • Hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • Welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. U moet deze aanvraag zo spoedig mogelijk indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk.

Wat kunt u doen als u voor u zelf begint?

Als u voor u zelf begint of uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

U kunt pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting. Deze mogelijkheid kan ook worden voortgezet met medewerking van de werkgever, waarbij de werkgever de volledige premies voldoet. Meestal is dit opgenomen in een sociaal plan.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.