Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Geboorteverlof

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vijf weken geboorteverlof opnemen. Uw pensioenopbouw tijdens dit verlof loopt gewoon door alsof u uw volledige uren per week werkt. Hiervoor hoeft u niets te doen.

3. Onbetaald verlof/ sabbatical opnemen

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. Hiervoor moet u wel (het werkgevers- en werknemersdeel van de) pensioenpremie betalen.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

4. Ouderschapsverlof

U maakt gebruik van ouderschapsverlof. Dit heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. U bouwt nog evenveel pensioen op als voordat u gebruik maakte van ouderschapsverlof. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw ouderschapsverlof, uw werkgever hoeft niets aan ons door te geven.

5. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Andere afspraken?

Uw werkgever kan onder voorwaarden met u afspreken dat u pensioen blijft opbouwen onder het oude niveau. Dit kan als uw werkgever bereid is de bijhorende premie af te blijven dragen.

U moet dan voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bereikt binnen 10 jaar de pensioenleeftijd
  • U blijft voor ten minsten 50% van uw eerdere arbeidsduur werken
  • Eventuele extra voorwaarden die in de cao zijn vastgesteld

Dit kan ook als u een lager betaalde functie aanvaardt. Uw werkgever kan dan op basis van het oude (hogere) salarisniveau pensioen op laten bouwen.
Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u met uw werkgever afspraken gemaakt? Dan hoeft uw werkgever het pensioenfonds daarover niet te informeren. De pensioenopbouw en premies blijven immers gelijk. 

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.