Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Onbetaald verlof/ sabbatical opnemen

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. Hiervoor moet u wel (het werkgevers- en werknemersdeel van de) pensioenpremie betalen.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

4. Ouderschapsverlof

U maakt gebruik van ouderschapsverlof. Dit heeft dit geen invloed op uw pensioenopbouw. U bouwt nog evenveel pensioen op als voordat u gebruik maakte van ouderschapsverlof. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw ouderschapsverlof, uw werkgever hoeft niets aan ons door te geven.

5. In deeltijd werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

Uw werkgever kan onder voorwaarden met u afspreken dat u pensioen blijft opbouwen onder het oude niveau. Dit kan als uw werkgever bereid is de bijhorende premie af te blijven dragen.

U moet dan voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bereikt binnen 10 jaar de pensioenleeftijd
  • U blijft voor ten minsten 50% van uw eerdere arbeidsduur werken
  • Eventuele extra voorwaarden die in de cao zijn vastgesteld

Dit kan ook als u een lager betaalde functie aanvaardt. Uw werkgever kan dan op basis van het oude (hogere) salarisniveau pensioen op laten bouwen.

Als uw werkgever dit wil doen kan hij contact met ons opnemen.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen.