Verandert uw situatie?

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw.

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Geboorteverlof

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vijf weken geboorteverlof opnemen. Uw pensioenopbouw tijdens dit verlof loopt gewoon door alsof u uw volledige uren per week werkt. Hiervoor hoeft u niets te doen.

3. Onbetaald verlof/ sabbatical opnemen

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. Hiervoor moet u wel (het werkgevers- en werknemersdeel van de) pensioenpremie betalen.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

4. Ouderschapsverlof

U maakt gebruik van ouderschapsverlof. Dit heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. U bouwt nog evenveel pensioen op als voordat u gebruik maakte van ouderschapsverlof. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw ouderschapsverlof, uw werkgever hoeft niets aan ons door te geven.

5. Parttime werken, lager betaalde functie en generatiepactregeling

Parttime werken

Kiest u ervoor om minder te werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit geldt voor uw:

 • ouderdomspensioen
 • partnerpensioen
 • wezenpensioen

Bereikt u binnen 10 jaar de 68-jarige leeftijd? Dan kunnen u en uw werkgever onder voorwaarden afspreken dat u minder gaat werken en toch pensioen blijft opbouwen op het oude niveau. U mag niet minder gaan werken dan 50% van uw eerdere arbeidsduur.

Lager betaalde functie

Gaat u tussen uw 58 jarige leeftijd en 68 jarige leeftijd in een lager betaalde functie werken? Dan kunt u pensioen op blijven bouwen met uw oude salaris. Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u met uw werkgever afspraken gemaakt? Dan blijft uw werkgever uw oude salaris opgeven bij het pensioenfonds en de pensioenopbouw en premies blijven gelijk.

Generatiepactregeling

Bereikt u binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u met uw werkgever onder voorwaarden afspreken dat u minder gaat werken en toch pensioen blijft opbouwen op het oude niveau. De extra voorwaarden verschillen voor werknemers die onder de cao MITT of de cao Textielverzorging vallen.

Cao MITT

Bent u een werknemer die in dienst is bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao MITT? Dan gelden deze voorwaarden:

 • U bent minimaal 10 jaar voor het ingaan van de generatiepactregeling zonder stops in dienst bij uw werkgever, en
 • u bent ingeschaald in een van de functiegroepen 1 tot en met 8.

Dan kunt u sinds 1 mei 2023 uw werkgever vragen om gebruik te maken van de generatiepactregeling. De generatiepactregeling houdt in dat u:

 • 80% van uw oorspronkelijke arbeidsduur werkt
 • 85% van uw oorspronkelijke salaris ontvangt
 • 100% van uw oorspronkelijke pensioenopbouw en -premie behoudt.

Het aantal arbeidsuren na het ingaan van de generatiepactregeling moet wel minimaal 28 uur bedragen. Meer informatie over de generatiepactregeling vindt u in artikel 5.6 van de cao MITT.

Cao Textielverzorging

Bent u een werknemer die in dienst is bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao Textielverzorging? Dan gelden deze voorwaarden:

 • U bent minimaal 5 jaar voor het ingaan van de generatiepactregeling zonder stops in dienst bij uw werkgever, en
 • U bent ingeschaald in loongroep 2, 3 of u heeft de functie van chauffeur.

Dan kunt u sinds 1 januari 2022 uw werkgever verzoeken om gebruik te maken van de generatiepactregeling. De generatiepactregeling houdt in dat u:

 • 80% van uw oorspronkelijke arbeidsduur werkt
 • 92,5% van uw oorspronkelijke salaris ontvangt
 • 100% van uw oorspronkelijke pensioenopbouw en -premie behoudt.

Het aantal arbeidsuren na het ingaan van de generatiepactregeling moet wel minimaal 50% van het aantal uren wat u daarvoor werkte bedragen. Meer informatie over de generatiepactregeling vindt u in artikel 41A van de cao Textielverzorging.