Pensioen op maat

Later met pensioen

Hebt u veel plezier in uw werk en wilt u langer doorgaan? In overleg met uw werkgever kunt u ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw ouderdomspensioen gaat in op uw 68e of de dag dat uw AOW ingaat. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen uitstellen tot de eerste dag van de maand 5 jaar na uw AOW leeftijd, of zoveel eerder als het maximaal toelaatbare ouderdomspensioen wordt bereikt. 

Gevolgen voor uw pensioen 

U bouwt geen pensioen meer op als u doorwerkt na uw 68e. U en uw werkgever hoeven dan ook geen pensioenpremie meer te betalen.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met pensioen gaat. Uw werkgever geeft dat aan ons door en het pensioenfonds bekijkt of uw verzoek voldoet aan de eisen zoals neergelegd in het pensioenreglement. Gaat u uiteindelijk met pensioen? Laat ons dan vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand van te voren weten wanneer u met pensioen wilt gaan via Mijn Pensioenplan. U vindt Mijn Pensioenplan bij Mijn Pensioencijfers. 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat Mijn Pensioenplan uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenOp grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?