Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover blijft  u pensioen opbouwen. 

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had voor uw eerste ziektedag. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Stuur ons de toekenningsbeslissing van het UWV zo snel mogelijk toe. Dan kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) premievrije pensioendoorbouw.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan ouderdomspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan de volgende situaties voordoen:

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Het UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons en u en uw werkgever blijven premie betalen. U hoeft ons verder niets door te geven.
Vanaf de eerste van de maand waarin u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt het UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA-uitkering. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons premievrij pensioen opbouwen over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bouwt u daarnaast zelf pensioen op over het inkomen waar u nog voor kunt werken. Als u de standaard pensioenleeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van ons.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Stuur ons de toekenningsbeslissing van het UWV, dan kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) premievrije pensioendoorbouw. De toekenningsbeslissing moeten wij binnen een jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid hebben ontvangen.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan ouderdomspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.