Uw administratie

Incassoprocedure

Pensioenuitvoerder AZL rekent sinds 1-1-2015 de door u te betalen pensioenpremies maandelijks af.

AZL stelt elke maand een afrekening op, op basis van alle verwerkte mutaties tot het moment van vaststelling. Aan het eind van de maand ontvangt iedere onderneming de maandelijkse definitieve premienota. Zorg ervoor dat u het bedrag tijdig overmaakt.

Bij het uitblijven van de betaling wordt het eerste en tweede rappel aangemaakt en verzonden. Indien van toepassing, verstuurt AZL ook een wettelijke aanmaning.

Wilt u meer informatie over onze incassoprocedure? Bekijk de volledige procedure.