Pensioenmomenten

Met pensioen op de reguliere pensioendatum

Met pensioen op de reguliere pensioendatum

Wie

Wat

Wanneer

Werknemer

Optioneel : keuze tijdelijk verhoogd pensioen of uitruil ouderdomspensioen / partnerpensioen.
Werknemer kan inloggen in Mijn Pensioencijfers en met de Pensioenplanner rekenen wat een keuze betekent voor de hoogte van het pensioen.

3 tot 6 maanden voor het bereiken van de AOW-datum.

Pensioenfonds

Versturen pensioentoekenning aan deelnemer.

Minimaal 1 maand voorafgaand aan de pensioeningangsdatum.

 

Op verzoek werkgever of werknemer: versturen oriënterende berekening.

Binnen 1 maand na ontvangst verzoek.

Wat u moet weten

 • Uw werknemer krijgt automatisch bericht over het pensioenmoment van het pensioenfonds. U hoeft uw werknemer niet uit dienst te melden. Gaat uw werknemer eerder met pensioen? Geef dit dan door.
 • Uw werknemer ontvangt drie tot zes maanden voor het bereiken van de AOW-datum een pensioeninformatiebrief. Indien de aanspraken boven de wettelijke afkoopgrens vallen kan de werknemer aan de hand van deze brief verschillende keuzes maken. Denk hier bijvoorbeeld aan de hoogte van het pensioen variëren. Ook is het mogelijk dat de werknemer een ingangsdatum kiest. Nadat de werknemer een keuze heeft gemaakt, ontvangt hij/zij een pensioenuitkeringsbrief met de definitieve aanspraken op basis van de gemaakte keuze(s).
  • Reguliere pensioendatum:
   Wijs uw werknemer op de optie uitruil ouderdomspensioen/partnerpensioen of een tijdelijk verhoogd pensioen.
  • Eerder of later met pensioen:
   Naast bovenstaande keuzemogelijkheden heeft uw werknemer de keuzemogelijkheid om het pensioen eerder of later in te laten gaan. Verwijs uw werknemer naar de Pensioenplanner op onze website. Met de Pensioenplanner kan uw werknemer rekenen wat een keuze voor de hoogte van het pensioen betekent. Optioneel: na een keuze kan uw werknemer een definitieve berekening opvragen bij het pensioenfonds.

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor praktische informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens. Ook leest u meer over uw rechten en plichten. In hoofdstuk 2.6 leest u meer over het pensioenmoment met pensioen.

Doorgeven wijziging

Geef een vervroegde pensioendatum van uw werknemers door aan het pensioenfonds. Dat kan via de werkgeversportal of per e-mail.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.