Verlof

 Wie

 Wat

 Wanneer

Werkgever

Doorgeven onbetaald verlof via werkgeversportal.

Binnen 1 maand na opname onbetaald verlof.

 

Doorgeven levensloopverlof via werkgeversportal.

Binnen 1 maand na opname levensloopverlof.

Wat u moet weten

Geef langdurige perioden van verlof of speciale verlofregelingen (zoals geboorte of verlof bij een levensloopregeling) van uw werknemers altijd door aan het pensioenfonds. Voor uw werknemers kan de pensioenopbouw veranderen. Voor u kan de premiebetaling wijzigen. Ongeacht het type verlof blijft het partner- en wezenpensioen en het premievrijstellingsrisico bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Veranderingen in premiebetaling

  • Onbetaald verlof: Er is in veel gevallen geen premie verschuldigd en dus ook geen pensioenopbouw tenzij de werknemer de pensioenopbouw zelf betaalt.
  • Ouderschapsverlof of levensloopverlof: u betaalt de reguliere premie. U kunt het werknemersdeel verhalen op uw werknemer. Ouderschapsverlof hoeft u niet door te geven.

Doorgeven wijziging

U kunt onbetaald verlof of speciale verlofregelingen doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.