Verlof

 Wie

 Wat

 Wanneer

Werkgever

Onbetaald verlof 

Binnen 1 maand na opname onbetaald verlof.

 

Levensloopverlof 

Binnen 1 maand na opname levensloopverlof.

 

Geboorteverlof

U hoeft niets door te geven. Verschuldigde pensioenpremie en pensioenopbouw wijzigen niet.

 

Zwangerschapsverlof

U hoeft niets door te geven. Verschuldigde pensioenpremie en pensioenopbouw wijzigen niet.

 

Ouderschapsverlof

U hoeft niets door te geven. Verschuldigde pensioenpremie en pensioenopbouw wijzigen niet.

Wat u moet weten

Geef langdurige perioden van verlof of speciale verlofregelingen (zoals verlof bij een levensloopregeling) van uw werknemers altijd door aan het pensioenfonds. Voor uw werknemers kan de pensioenopbouw veranderen. Voor u kan de premiebetaling wijzigen. Ongeacht het type verlof blijft het partner- en wezenpensioen en het premievrijstellingsrisico bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Veranderingen in premiebetaling

  • Onbetaald verlof of levensloopverlof: Er is in veel gevallen geen premie verschuldigd en dus ook geen pensioenopbouw tenzij de werknemer de pensioenopbouw zelf betaalt.

Doorgeven wijziging

U kunt onbetaald verlof of speciale verlofregelingen doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.