Pensioenmomenten

Nieuw salaris

Nieuw salaris

Wie

Wat

Wanneer

Werkgever

Nieuw salaris per 1 januari via de werkgeversportal
Let op: Geef de jaarsalarissen altijd door.
Ook als het salaris niet veranderd is. 

Hebt u een salariswijziging in de loop van het jaar? Dat hoeft u dat niet tussentijds door te geven. Geef per 1 januari het nieuwe salaris door. Vanaf dat moment geldt het nieuwe salaris voor de pensioenopbouw en de premie. Dit geldt ook voor wijzigingen als gevolg van roostermatig overwerk of bij een ploegentoeslag. 

Per 1 januari van elk jaar

 

Alle overige wijzigingen worden per 1 januari van het jaar daaropvolgend doorgevoerd.

per 1 januari van het jaar volgend op de wijziging

Duurzame inzetbaarheid

Als een werknemer een lager betaalde functie aanvaardt kunt u, als werkgever, onder voorwaarden met uw werknemer afspreken om de pensioenopbouw door te laten lopen op het oude (hogere) salarisniveau. U blijft dan de bijhorende premie afdragen. Uw werknemer moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • Uw werknemer bereikt binnen 10 jaar de pensioenleeftijd
  • Uw werknemer blijft voor ten minste 50% van de eerdere arbeidsduur werken
  • Eventuele extra voorwaarden die in de cao zijn vastgesteld

Dit kan ook als uw werknemer minder uren gaat werken. De werknemer blijft dan op basis van het oude (hogere) aantal uren pensioen opbouwen. Als u dit aan een werknemer wilt aanbieden, geeft u via de werkgeversportal het parttime-percentage door waarover pensioenopbouw plaatsvindt. 

Wat u moet weten

Geef een nieuw of gewijzigd salaris jaarlijks, per 1 januari, door aan uw pensioenfonds. Met de salarisgegevens van uw personeel kan het pensioenfonds voor u de juiste premie vaststellen. Ook kunnen hiermee de pensioenaanspraken van uw werknemer tijdig en juist worden vastgesteld.

Dit gebeurt één keer per jaar. Wijzigingen in de loop van een jaar worden per 1 januari van het jaar daarop verwerkt in de pensioenopbouw en de premie. Het pensioenfonds informeert uw werknemer hierover, bijvoorbeeld via het Uniform Pensioenoverzicht.

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor praktische informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens. Ook leest u meer over uw rechten en plichten.

Doorgeven wijziging

U kunt de salarisgegevens doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.