Pensioenmomenten

Nieuw salaris

Nieuw salaris

Wie

Wat

Wanneer

Werkgever

 Nieuw salaris per 1 januari via de werkgeversportal
Let op: Geef de jaarsalarissen altijd door.
Ook als het salaris niet veranderd is. 

Per 1 januari van elk jaar

 

Salariswijzigingen in de loop van het jaar.
Salariswijzigingen door het jaar heen hoeft u alleen maar door te geven als het een wijziging betreft als gevolg van:

  • roostermatig overwerk
  • ploegentoeslag

binnen 1 maand na de wijziging

 

Alle overige wijzigingen worden per 1 januari van het jaar daaropvolgend doorgevoerd.

per 1 januari van het jaar volgend op de verhoging

Wat u moet weten

Geef een nieuw of gewijzigd salaris door aan uw pensioenfonds. Met de salarisgegevens van uw personeel kan het pensioenfonds voor u de juiste premie vaststellen. Ook kunnen hiermee de pensioenaanspraken van uw werknemer tijdig en juist worden vastgesteld. Het pensioenfonds informeert uw werknemer hierover, bijvoorbeeld via het Uniform Pensioenoverzicht.

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor praktische informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens. Ook leest u meer over uw rechten en plichten. In hoofdstuk 2.6 leest u meer over het pensioenmoment nieuw salaris.

Doorgeven wijziging

U kunt de salarisgegevens doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.

Overige pensioenmomenten

Ga naar het overzicht.