Aansluiten bij Bpf MITT

Verplichte aansluiting

De pensioenregeling van Bpf MITT is verplichtgesteld voor ondernemingen die actief zijn in de Mode-, Interieur-, Tapijt-, Textielindustrie en Textielverzorging. Dit is bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedrijfsactiviteiten van een onderneming bepalen of de onderneming en zijn werknemers aan deze pensioenregeling moeten deelnemen. De werkingssfeer van Bpf MITT is omschreven in de Verplichtstelling.

Deelname aan de pensioenregeling van Bpf MITT is verplicht voor alle werknemers van een aangesloten onderneming. *Werkgever en werknemer mogen geen afspraken maken waardoor de werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling. Een afstandsverklaring is dus niet mogelijk. Dat staat in de wet. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn werknemers bij Bpf MITT.
*Er zijn een paar uitzonderingen hierop. Deze staan omschreven in de Verplichtstelling.

Voordelen van de verplichtstelling

Er zijn een aantal redenen waarom het systeem van verplichtstelling in het leven is geroepen:

1. Gedeelde kosten, scherpe premie

Wij voeren voor een grote groep dezelfde regeling uit. U deelt de kosten voor de pensioenregeling met andere werkgevers. Samen pensioen regelen en beleggen is goedkoper.

2. Gedeelde risico’s

Wij beleggen een deel van de premies. Beleggen is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. De risico’s worden verdeeld over een grote groep, over een langere periode en over verschillende generaties.

3. Invulling van verantwoord werkgeverschap

Wij geven invulling aan de arbeidsvoorwaarde pensioen, namens de cao-partijen in de Mode-, Interieur-, Tapijt-, Textielindustrie en Textielverzorging. Zo stellen we samen met u ‘inkomen voor later’ veilig voor uw werknemers. Omdat alle werkgevers in uw branche dit op eenzelfde manier doen, gaat dit niet ten koste van uw concurrentiepositie.

4. Gezamenlijke inspraak

Binnen onze pensioenregeling betalen werknemers en werkgevers samen de premie voor het pensioen. Beide belangen worden, in het pensioenfondsbestuur evenwichtig vertegenwoordigd en behartigd.