Pensioenmomenten

Uit dienst

Uit dienst

 Wie

 Wat

 Wanneer

Werkgever

Afmelden werknemer via de werkgeversportal.

Binnen 1 maand na uitdiensttreding.

Pensioenfonds

Versturen stopbrief.

Binnen 1 maand na ontvangst afmelding nieuwe werkgever

Werknemer

Optioneel: verzoek tot waardeoverdracht bij nieuwe pensioenuitvoerder indienen.

 

Wat u moet weten

Meld uw werknemer uit dienst bij het pensioenfonds. Uw werknemer ontvangt daarna een stopbrief met daarin belangrijke informatie over de gevolgen voor zijn pensioen en regeling.

  • Blijft uw werknemer werken binnen de bedrijfstak, dan geldt dezelfde pensioenregeling.
  • Gaat uw werknemer werken binnen een andere bedrijfstak, dan stopt de pensioenopbouw en kan hij/zij het opgebouwde pensioen meenemen (= waardeoverdracht). Wijs uw medewerker op deze mogelijkheid.

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor aanvullende informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens en praktische informatie. Ook leest u meer over uw rechten en plichten. In hoofdstuk 2.6 leest u meer over het pensioenmoment uit dienst.

Doorgeven wijziging

U kunt uit dienst doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.