Pensioenmomenten

Meer of minder werken

Meer of minder werken

 Wie

 Wat

 Wanneer

Werkgever

Meer of minder werken 

Binnen 1 maand na de wijziging.

Wat u moet weten

Gaat uw werknemer meer of minder werken, dan bouwt hij meer of minder pensioen op. Geef wijzigingen daarom altijd door aan uw pensioenfonds. 

Duurzame inzetbaarheid

Als een medewerker minder gaat werken kunt u, als werkgever, onder voorwaarden met uw medewerker afspreken dat de pensioenopbouw op het oude (hogere niveau) blijft. U blijft dan de bijhorende premie afdragen. Uw werknemer moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • Uw werknemer bereikt binnen 10 jaar de pensioenleeftijd
  • Uw werknemer blijft voor ten minste 50% van de eerdere arbeidsduur werken
  • Eventuele extra voorwaarden die in de cao zijn vastgesteld

Dit kan ook als uw werknemer een lager betaalde functie aanvaardt. De werknemer blijft dan op basis van het oude (hogere) salarisniveau pensioen opbouwen. Als uw werknemer voldoet aan de voorwaarden en u hebt samen afgesproken hier gebruik van te maken, dan geeft u het parttime-percentage niet (zoals u gewend bent) door via de werkgeversportal. De pensioenopbouw en premies blijven immers gelijk. 

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor praktische informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens. Ook leest u meer over uw rechten en plichten. In hoofdstuk 2.6 leest u meer over het pensioenmoment meer of minder werken.

Doorgeven wijziging

U kunt het parttime percentage doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.