Informatie voor werkgevers

Controleer de juistheid van uw gegevens

Controleer via de specificaties van de premienota in de werkgeversportal of uw premie gebaseerd is op de juiste gegevens. Na afloop van ieder jaar stellen wij uw jaarafrekening vast. Hiervoor is het van belang dat wij tijdig ontbrekende wijzigingen en eventuele correcties van u ontvangen.

Geen personeel?

Bent u een onderneming zonder personeel dan ontvangt u van ons periodiek het verzoek dit te bevestigen. U hoeft in dat geval geen wijzigingen door te geven. Krijgt u personeel in dienst, dan dient u deze tussentijds bij ons aan te melden.