Uw administratie

Wijzigingen

Tijdig melden nieuwe werknemers 

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. Dit regelen wij voor u. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw nieuwe werknemers tijdig informatie ontvangen.

Nieuwe werknemers ontvangen dan van ons een korte samenvatting van hun pensioenregeling.  

Bpf MITT vraagt u aan het begin van elk jaar om de jaarsalarissen en bijbehorende parttimepercentages door te geven via het werkgeversportal. Geef dit op tijd door. Ook wanneer de salarissen van uw werknemers niet zijn gewijzigd, moet u deze gegevens doorgeven.

In deze gegevens kan veel veranderen. Uw werknemers gaan bijvoorbeeld meer of minder werken of gaan met pensioen. Dit soort veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal. Gebruik de optie muteren onder het kopje mutaties online in de werkgeversportal.

Verhuizingen, huwelijken en scheidingen van uw werknemers binnen Nederland hoeft u niet aan ons door te geven. Onze administratie is aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor krijgen wij automatisch een melding van deze gebeurtenissen. Vervolgens verwerken wij dit in onze administratie.

Dit geldt niet voor verhuizingen naar het buitenland. Die moeten wij schriftelijk van u ontvangen. Deze ontvangen wij namelijk niet altijd via de BRP.

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie? Bekijk het jaaroverzicht en stappenplan op de werkgeversportal. Op deze website kunt u informatie vinden in de werkgevershandleiding.