Uw administratie

Wijzigingen

Mijn Pensioenadministratie

U kunt uitsluitend gegevens en wijzigingen verzenden via Mijn Pensioenadministratie. U ontvangt een digitaal bericht als er documenten voor u klaar staan of als we u willen wijzen op een actie. Dat betekent dat u een e-mail ontvangt, maar ook via ‘Taken’ en 'Berichten' in de omgeving zelf. Ook uw premienota ontvangt u vanaf nu uitsluitend digitaal.

Het ‘oude’ werkgeversportaal www.azlonline.eu blijft enige tijd beschikbaar (30 oktober 2021) om overzichten en facturen te raadplegen. U kunt hier niet langer gegevens wijzigen of verzenden. De factuurhistorie over de laatste 3 jaar vindt u overigens ook in de nieuwe omgeving.

Overstap naar Mijn Pensioenadministratie: inloggen met eHerkenning

In de nieuwe omgeving logt u in met eHerkenning. Meer informatie over het aanvragen van of inloggen met eHerkenning leest u op onze speciale informatiepagina. 

Onze medewerkers helpen u graag bij de stappen die u moet zetten in de overstap naar Mijn Pensioenadministratie. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven

Tijdig melden nieuwe werknemers 

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. Dit regelen wij voor u. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw nieuwe werknemers tijdig informatie ontvangen.

Nieuwe werknemers ontvangen dan van ons een korte samenvatting van hun pensioenregeling.  

Bpf MITT vraagt u aan het begin van elk jaar om de jaarsalarissen en bijbehorende parttimepercentages door te geven via het werkgeversportal. Geef dit op tijd door. Ook wanneer de salarissen van uw werknemers niet zijn gewijzigd, moet u deze gegevens doorgeven. De salariswijzigingen per 1 januari zijn maatgevend. 

In deze gegevens kan veel veranderen. Uw werknemers gaan bijvoorbeeld meer of minder werken. Dit soort veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de Mijn Pensioenadministratie. Het is belangrijk dat deze informatie klopt. Wijzigingen in het salaris gedurende het jaar hebben geen invloed op de opbouw van het pensioen.

Verhuizingen, huwelijken en scheidingen van uw werknemers binnen Nederland hoeft u niet aan ons door te geven. Onze administratie is aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor krijgen wij automatisch een melding van deze gebeurtenissen. Vervolgens verwerken wij dit in onze administratie.

Dit geldt niet voor verhuizingen naar en in het buitenland. U kunt een adreswijziging via het contactformulier in de werkgeversportal doorgeven. Uw werknemer kan ook inloggen op Mijn Pensioencijfers en geeft de adreswijziging zelf door.  Meer informatie over verhuizen naar en in het buitenland vindt u op onze website.