Pensioenmomenten

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

 Wie

 Wat

 Wanneer

Werkgever

Doorgeven arbeidsongeschiktheid via de werkgeversportal.

Binnen 1 maand na ontvangst UWV-beschikking.

 

Versturen kopie UWV-beschikking per post of gescand per e-mail.

Binnen 1 maand na ontvangst UWV-beschikking.

Pensioenfonds

Deelnemer informeren over gevolgen arbeidsongeschiktheid voor pensioenopbouw.

Binnen 1 maand na ontvangst UWV-beschikking.

Wat u moet weten

Stuur bij arbeidsongeschiktheid een kopie van de UWV-beschikking naar het pensioenfonds. Wijzigt de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt het pensioenfonds deze wijziging automatisch van het UWV.

Veranderingen in premiebetaling

Voldoet uw werknemer aan de voorwaarden uit het pensioenreglement? Dan zet uw werknemer de pensioenopbouw premievrij voort en wordt u vrijgesteld van (gedeeltelijke) premiebetaling. Dit is afhankelijk van de mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Meer weten?

In de werkgevershandleiding kunt u terecht voor praktische informatie, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het aanleveren van gegevens. Ook leest u meer over uw rechten en plichten. In hoofdstuk 2.6 leest u meer over het pensioenmoment arbeidsongeschiktheid.

Doorgeven wijziging

U kunt arbeidsongeschiktheid doorgeven via de werkgeversportal.

Contact

Werkgeversadministratie 
Telefoon: 088 - 116 2434 
Bereikbaarheid: alle werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
E-mail: mitt-werkgevers@azl.eu.