Uw werknemers informeren

Wat doen wij?

U en/of uw werknemers krijgen op de volgende manieren informatie van ons: 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • jaarlijks voor werknemers en gepensioneerden
  • jaarlijks digitaal beschikbaar voor oud-werknemers, (ex-)partners en kinderen en minstens elke 5 jaar verstuurd

Pensioenkrant

De pensioenkrant verschijnt 2 keer per jaar voor werknemers

Website www.pensioenfondsmitt.nl

Voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden

Mijn pensioencijfers

Een portal voor deelnemers waarin zij hun eigen pensioenzaken kunnen regelen. Daarvoor moeten ze op deze website inloggen

Pensioenplanner

Een rekentool  waarin deelnemers kunnen berekenen welke invloed bepaalde keuzes hebben op de hoogte van hun pensioen. Voor de Pensioenplanner moeten deelnemers op deze website Inloggen.

Pensioenschets

In de Pensioenschets kunnen deelnemers snel en eenvoudig hun toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van hun eigen wensen. Voor de Pensioenschets moeten deelnemers op deze website Inloggen.