Wijzigt de inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel?

Zoals bijvoorbeeld:

  • Naamswijziging
  • Rechtsvormwijziging
  • Fusie
  • Doorstart na faillissement
  • Splitsing van de onderneming
  • Beëindiging van de activiteiten
  • Wijziging van de activiteiten

Geef dit dan per brief of e-mail aan ons door. U moet dan een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toevoegen aan deze brief of e-mail.