Wat is pensioen?

Soorten pensioen

Meer dan alleen pensioen voor u

Wij regelen meer dan alleen pensioen voor u nu u gestopt bent met werken. We regelen ook pensioen voor uw (ex-)partner(s) en kinderen. Wat wij voor u en uw eventuele nabestaanden regelen staat hieronder in het schema. U en uw eventuele nabestaanden hebben niet automatisch recht op alle opties. Dit hangt af van wat in het pensioenreglement van het fonds is vastgelegd en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor u

Voor uw (ex-)partner(s)

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen