U bent inmiddels met (vervroegd) ouderdomspensioen.

Vanaf uw pensioendatum respectievelijk uw AOW-gerechtigde leeftijd kunt u in aanmerking komen voor:

Daarnaast krijgt u mogelijk een uitbetaling van een andere bank of verzekeraar. Dit krijgt u als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen Ook is het mogelijk dat u pensioen ontvangt van een ander pensioenfonds dat u heeft opgebouwd tijdens een dienstverband bij een andere bedrijfstak of onderneming.

Wanneer krijgt u uitbetaald?

Als u met pensioen bent, ontvangt u inkomen van verschillende instanties. In de tabel ziet u van wie u wat, wanneer ontvangt.

Wat

Van wie

Wanneer

AOW SVB Rond de 22ste van elke maand
Ouderdomspensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van elke maand
ANW SVB Rond de 22ste van elke maand
Partnerpensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van elke maand
Wezenpensioen Pensioenfonds Rond de 23ste van elke maand
Extra pensioen Bank of verzekeraar Afhankelijk van het product

Wanneer krijgt u vakantiegeld?

Als werknemer was u gewend elk jaar in mei vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld.

  • Het vakantiegeld van uw AOW-pensioen ontvangt u in één keer in mei.
  • Het vakantiegeld van Bpf MITT ontvangt u elke maand bij uw pensioenbetaling.