Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopte met werken. U ontvangt:

  1. pensioen van de overheid
  2. aanvullend pensioen: van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. extra pensioen: van een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor pensioen

1. Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen mogelijk een uitkering krijgen:

  • als ze met pensioen gaan
  • als ze arbeidsongeschikt raken
  • als ze werkloos raken, of
  • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

Voor alle 4 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of –verzekeraar

Uw werkgever hield maandelijks geld in op uw salaris voor uw aanvullende pensioen. Dit was uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalde ook premie voor de opbouw van uw pensioen. Nu u met pensioen bent, ontvangt u een aanvullend pensioen van dit pensioenfonds en/of de -verzekeraar. In uw geval ontvangt u pensioen van Bpf MITT.

3. Bank of verzekeraar

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.