Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U besluit om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden, mits u samenwoonde tijdens uw pensioenopbouw bij Bpf MITT.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan afzien van dit partnerpensioen. Dit kan op meerdere manieren. Door het besluit vast te leggen in een notariële akte, door zelf schriftelijk een besluit op te stellen of door een afstandsverklaring te ondertekenen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

Meld uw partner zo spoedig mogelijk af bij ons. Dat kan digitaal via Mijn Pensioencijfers of stuur ons een kopie van de notariële akte, een afstandsverklaring met een brief met daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.