Verandert uw situatie?

Scheiden / Einde geregistreerd partnerschap

U besluit om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Dit moet notarieel vastgelegd zijn in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Als dit niet het geval is, kunt u een afstandsverklaring opsturen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen partnerpensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de afstandsverklaring. Na ontvangst laten wij u weten of u aan de voorwaarden voldoet.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner kunnen op grond van de wet het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, door de helft delen. Uw pensioen wordt dan in 2 delen verdeeld. U dient binnen 2 jaar aan ons door te geven, maar het liefst zo spoedig mogelijk. Vanaf het moment dat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van de voorgaande 2 punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is. Zowel u, uw ex-partner en het bestuur van het pensioenfonds dienen in te stemmen met conversie..
  • u zorgt zelf voor de uitbetaling van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner. Lees meer over de voor en nadelen van conversie.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit zo spoedig mogelijk door via dit formulier.