Verandert uw situatie?

Scheiden / Einde geregistreerd partnerschap

U besluit om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Dit moet notarieel vastgelegd zijn in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Als dit niet het geval is, kunt u een afstandsverklaring opsturen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen partnerpensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de afstandsverklaring. Na ontvangst laten wij u weten of u aan de voorwaarden voldoet.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner kunnen op grond van de wet het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, door de helft delen. Uw pensioen wordt dan in 2 delen verdeeld. U dient binnen 2 jaar aan ons door te geven, maar het liefst zo spoedig mogelijk. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Vanaf het moment dat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragenAls uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van de voorgaande 2 punten
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieBij conversie komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner overleden is. Zowel u, uw ex-partner en het bestuur van het pensioenfonds dienen in te stemmen met conversie..
  • u zorgt zelf voor de uitbetaling van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner. Lees meer over de voor en nadelen van conversie.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.