Scheiding

Voor- en nadelen van conversie

Als u gaat scheiden, moet u uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner. En omgekeerd moet uw ex-partner zijn of haar pensioen met u delen. Dat staat in de wet. Dit verdelen van het pensioen wordt ook wel ‘verevening’ genoemd. Als u niets doet, wordt uw ouderdomspensioen 50/50 verdeeld.


U kunt ook andere afspraken maken. Eén mogelijkheid leggen we hier uit. U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het ouderdomspensioen en het (bijzonder) partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft, volledig los te koppelen van uw pensioen. Uw ex-partner krijgt dan een eigen recht op ouderdomspensioen. Dit heet conversie.

Hoe werkt het?

Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk knippen we in twee delen. Het deel voor uw ex-partner wordt volledig losgekoppeld. Het ouderdomspensioen voor uw ex-partner en het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner voegen we samen. Dit totaal wordt met een rekensom omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het fonds regelt vervolgens alle pensioenzaken rechtstreeks met uw ex-partner. Gebeurtenissen in uw leven of het leven van uw ex-partner hebben dan geen invloed meer op het pensioen van de ander.

Voor- en nadelen

Of het volledig loskoppelen van het pensioen interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie. De band tussen u en uw ex-partner wordt definitief verbroken voor wat betreft het pensioen. Dat heeft voor- en nadelen voor u én voor uw ex-partner:

Voordelen  Voor u Voor uw ex-partner
 

U hoeft niets meer met uw ex-partner te regelen. Dat doet ons fonds.

Uw ex-partner kan zelf beslissen wanneer zijn of haar pensioendeel ingaat.

 

Als u keuzes maakt rondom uw pensioen, bijvoorbeeld uw pensioen eerder laten ingaan, dan volgt uw ex-partner niet meer automatisch.

Uw ex-partner kan zelf keuzes maken om het pensioendeel voor hem of haar op maat te maken, bijvoorbeeld tijdelijk eerst meer of minder pensioen ontvangen.

 

U ziet in één oogopslag hoeveel pensioen er voor u is als u inlogt in Mijn Pensioencijfers of op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat geeft een compleet beeld van de stand van zaken.

Uw ex-partner krijgt een eigen inlog-mogelijkheid in Mijn Pensioencijfers. Zijn of haar pensioendeel is ook te zien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadelen Voor u Voor uw ex-partner
 

Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u uw pensioen niet meer terug. Dat geldt voor uw ouderdomspensioen én het bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen komt dan dus niet meer beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner.

Uw ex-partner kan het pensioen dat verdeeld is, niet omzetten in een partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.

 

Pensioenfondsen kunnen kosten in rekening brengen. Dat doet Bpf MITT overigens niet.

Pensioenfondsen kunnen kosten in rekening brengen. Dat doet Bpf MITT overigens niet.

   

Als uw ex-partner geen betaald werk heeft, afhankelijk is van alimentatie én u overlijdt voordat hij of zij met pensioen gaat, komt uw ex-partner (tot pensioendatum) zonder inkomen te zitten. De alimentatie stopt namelijk als u komt te overlijden en het bijzonder partnerpensioen is bij conversie in het pensioen opgenomen. Uw ex-partner moet voor ander inkomen zorgen. Soms is er recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Wat kunt u doen?

Conversie is alleen mogelijk als u gaat scheiden of als u niet langer meer geregistreerde partners bent. Gaat u scheiden van tafel en bed? Dan is conversie nog niet mogelijk. Dat kan alleen bij een volledige echtscheiding. 
Besluiten u en uw ex-partner hiertoe, dan moet u deze afspraak vastleggen in het echtscheidingsconvenant en dit binnen 2 jaar naar ons fonds sturen. Log in op Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in om een scheiding aan ons fonds door te geven.