Soorten pensioen

Ouderdomspensioen

Dit is het pensioen dat u van ons ontvangt. U ontvangt het ouderdomspensioen totdat u overlijdt. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt onder meer af van:

  • uw salaris
  • het aantal jaren dat u hebt gewerkt, en
  • de pensioenregeling die voor u geldt

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw (ex-)partner(s)

Voor uw kinderen

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen