Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • aanpassing van uw pensioen aan uw wensen
  • toekomstige waarde van uw pensioen

De sociale partners, de werkgeversorganisatie en de vakbonden in de sector bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt de afspraken vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor u?

Met ingang van 1 januari 2018 is dit pensioenreglement in werking getreden.