Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met een kopie van de overlijdensakte.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben mogelijk recht op wezenpensioen.

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. U kunt dit persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Vergeten pensioenen

Nabestaanden van gepensioneerden met een zogeheten ‘vergeten pensioen’ houden tot vijf jaar na het overlijden recht op dit vergeten pensioen. Het is belangrijk dat nabestaanden zich binnen die vijf jaar zelf melden bij ons fonds. Wij kunnen hen namelijk niet bereiken. Een vergeten pensioen is een pensioen dat niet is uitbetaald aan de gepensioneerde, bijvoorbeeld omdat ons fonds geen adres heeft.